Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 10° 26
Sutra: 10° 10° 26
28. siječnja 2020.
Ispis članka: ODGOVOR PROZVANIH Županija s 250.000 kuna sanira štetu od požara u Lopači - Novi List

NoviList.hr

ODGOVOR PROZVANIH Županija s 250.000 kuna sanira štetu od požara u Lopači

Sufinanciranje zdravstvenih ustanova

21. veljača 2019 07:22

Napisao: Tihana Tomičić

Ne postoji zakonsko uporište kojim bi se decentralizirana sredstva mogla preusmjeriti i na druge zdravstvene ustanove kojima PGŽ nije osnivač, pa tako niti za Psihijatrijsku bolnicu u Lopači kojoj je osnivač Grad Rijeka, kaže pročelnica Đulija Malatestinić

Županija je sufinancirala sanaciju bolnice Lopača iako nije njen osnivač / Snimio Silvano JEŽINA

RIJEKA Nakon što je riječki gradonačelnik prošloga tjedna bio pozvao Primorsko-goransku županiju da se uključi u sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice Lopača, u Županiji smo zatražili objašnjenje može li se i županijski proračun uključiti u takvu inicijativu, i ako ne, zašto je to nemoguće.

Prema tumačenju Odjela za zdravstvo PGŽ-a, Županija decentralizirana sredstva za zdravstvo može usmjeravati isključivo u ustanove kojima je osnivač, a bolnica u Lopači nije u tom statusu jer Županija nije među njenim osnivačima.

Dosljedna primjena zakona

– Otkako je, od 2001. godine, u primjeni zakonska osnova za raspored sredstava decentraliziranih funkcija zdravstva, Županija je dosljedno primjenjivala zakonske akte. Suprotno tvrdnjama iznesenim u Novom listu od 12. veljače, vezano za financiranje rada zdravstvenih ustanova, novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio 1. siječnja 2019. godine sadrži identične odredbe o izvorima sredstava za njihov rad, kao i stari zakon. Također, nije bilo nikakvih promjena niti u dijelu zakona koji se odnosi na potpore iz državnog proračuna (DEC) u smislu elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvenih ustanova, o čemu odluku svake godine donosi Vlada RH. U Odluci Vlade RH za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u 2019. godini kojom je Primorsko-goranskoj županiji dodijeljeno 23,5 milijuna kuna, izričito je navedeno da su ta sredstva isključivo namijenjena za zdravstvene ustanove kojima su jedinice regionalne samouprave osnivači – ističe pročelnica Đulija Malatestinić.

Podsjeća da je PGŽ osnivač 8 zdravstvenih ustanova, koje uspješno posluju i u koje godinama kontinuirano ulažu. »Istom odlukom o dodjeli decentraliziranih sredstava obvezuje se jedinice regionalne samouprave da utvrde popis prioriteta za raspored tog novca između zdravstvenih ustanova čiji su osnivači. Iz navedenog je očito da Primorsko-goranska županija u potpunosti primjenjuje odluku Vlade RH za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova te da ne postoji zakonsko uporište kojim bi se decentralizirana sredstva mogla preusmjeriti i na druge zdravstvene ustanove kojima Županije nije osnivač, pa tako niti za Psihijatrijsku bolnicu u Lopači kojoj je osnivač Grad Rijeka. No, kao pomoć u sanaciji štete od požara mi ćemo toj ustanovi iz naših izvornih proračunskih sredstava uplatiti 250.000 kuna, kaže pročelnica UO za zdravstvo PGŽ-a Đulija Malatestinić. Ona također podsjeća da je odmah po izbijanju požara osiguran prihvat svih psihijatrijskih bolesnika iz Lopače u županijskoj bolnici na Rabu.

Održanje i poboljšanje standarda

Malatestinić dodaje da Primorsko-goranska županija već godinama, sukladno mogućnostima, pomaže u održanju i poboljšanju standarda Kliničkog bolničkog centra Rijeka kao najveće zdravstvene ustanove u Županiji, kojoj je osnivač država.

– Naime, zbog predugog odgađanja gradnje novog riječkog KBC-a i potrebe stalnih ulaganja u postojeće stare bolničke objekte, nastojimo pomoći tamo gdje je najkritičnije. U proteklih pet godina Županija je u KBC Rijeka uložila preko 8,5 milijuna kuna, ali iz vlastitih izvornih proračunskih sredstava, a ne decentraliziranih koja se sukladno odlukama Vlade dodjeljuju strogo namjenski. Najveće pojedinačno ulaganje PGŽ-a odnosi se na kompletnu rekonstrukciju zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju iznosom od 3,47 milijuna kuna. Pored toga svake godine izdvajamo i sredstva za sufinanciranje programa udruga i ustanova u zdravstvu, kao i rad Hospicija, ističe pročelnica.

Županija također sufinancira mnogobrojne programe vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja, i to kod ustanove Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu 2,2 milijuna kuna, zatim hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni s 241.000 kuna, a Nastavni zavod za javno zdravstvo za provedbu raznih programa prevencije financira se s preko 8 milijuna kuna itd. Ukupno godišnje iz izvornog proračuna za preventivne programe unapređenja zdravlja izdvaja se 10,9 milijuna kuna – ističe Malatestinić.