Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
24. siječnja 2020.
Viškovo

Kurelić o padu rebalansa: 'To je neodgovorno planiranje ili loša realizacija'

Foto:  M. GRACIN
Foto: M. GRACIN
Autor:
Objavljeno: 19. srpanj 2019. u 10:15 2019-07-19T10:15:47+02:00

Očigledno je riječ ili o neodgovornom planiranju, ili lošoj realizaciji proračuna, a i jedno i drugo bez komunikacije s izvršnom vlasti stvara nepovjerenje prema općinskoj upravi i načelnici Sanji Udović da su uopće u mogućnosti voditi Općinu Viškovo, kaže Bojan Kurelić iz Akcije mladih

VIŠKOVO - Pao je prvi rebalans proračuna Općine Viškovo za tekuću godinu. Klub vijećnika HDZ-HSS i Bojan Kurelić iz Akcije mladih glasali su protiv korekcije proračuna, dok je nezavisna predsjednica Općinskog vijeća Ksenija Žauhar ostala suzdržana. Nezavisna Mirna Međimorec nije glasovala, sjednicu je napustila prije no što je ova točka došla na dnevni red.

Naime, ukupni prihodi i primici proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 67.379.000 kuna, dok se planiranim izmjenama predviđa njihovo povećanje na 84.669.065 kuna, što uz pokriće prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iz proteklog razdoblja u iznosu od 119.065 kuna daje ukupno raspoloživih 84.550.000 kuna. U tome su, stoji u prijedlogu načelnice Sanje Udović, ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu utvrđeni prihodi poslovanja u iznosu od 69.668.565 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosu od 1.010.500 kuna te primici od financijske imovine i zaduživanja iznosu od 13.990.000 kuna. U projekcijama za 2020. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 56.680.000 kuna, dok su u projekcijama za 2021. godinu planirani u visini od 57.280.000 kuna.

Prihodi od pomoći proračunu

Rebalans se, kako je obrazloženo u materijalu koji se našao pred vijećnicima, odnosi i na povećanje prihoda od pomoći proračunu za iznos od ukupno 5.368.750 kuna, koje se odnosi na povećanje pomoći proračunu iz drugih proračuna za ukupno 1.635.150 kuna, a odnose se na povećanje tekućih pomoći proračunu iz drugih proračuna za 100.000 kuna na ime novo planirane pomoći iz fonda solidarnosti proračuna Primorsko-goranske županije za zaposlenike Brodogradilišta »3. maj« s područja Općine Viškovo. Korekcije proračuna odnose se, nadalje, na kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna za 1.535.150 kuna, od kojih se na pomoći iz državnog proračuna odnosi 635.150 kuna, i to za izgradnju spoja na spojnu cestu Brnasi - Dovičići u iznosu od 306.000 kuna, za izradu prostornog plana 29.000 kuna, za izgradnju novog vrtića i jaslica u Viškovu 199.500 kuna, za sustav javnih bicikla na lokaciji Ronjgi 61.650 kuna i za dječje igralište u zoni Vrtače iznos od 39.000 kuna, te na pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije u ukupnom iznosu od 900.000 kuna, i to za izradu projektne dokumentacije osnovne škole u Marinićima 500.000 kuna i projektne dokumentacije Zavičajne kuće zvončara 100.000 kunan, za uređenje javne površine u Marinićima 200.000 kuna, za sustav javnih bicikla na lokaciji Ronjgi 70.000 kuna te za uređenje fasade rodne kuće Ivana Matetića Ronjgova iznos od 30.000 kuna.

Kao prošle godine

- Smatramo da se neće ostvariti planirani prihodi, kao ni rashodi, ovo je samo još jedan rebalans kao i prošle godine, koji smo vidjeli kako je izvršen i zbog toga smo glasovali protiv, kaže vijećnica Marina Tomić-Pujić u ime kluba vijećnika HDZ-HSS i ocjenjuje da je iz prijedloga proračuna vidljivo da je planirano povećanje prihoda s 59.119.000,00 kuna na 69.668.565,00 kuna, odnosno za 10.549.565,00 kuna.

- Tako se prihodi od poreza povećavaju za iznos od 3.050.000,00 kuna, te sada iznose 38.550.000,00 kuna, dok su isti za 2018. godinu iznosili 33.437.494,00 kuna, što smatram da je nerealno i neostvarivo jer nijedan parametar kad se uzme u obzir 2018. godina to ne pokazuje. Zakonski propisi su ostali isti kao i u 2018. godini, odnosno odlukama Vlade RH neće se dati veći udio jedinicama lokale uprave i samouprave kao što je to bilo prethodne godine. Povećanje za komunalne doprinose i naknade planirano je s 14.100.000,00 kuna na 15.670.000,00 kuna, odnosno za 1.570.000,00 kuna. Zaista nije jasno na temelju kojih činjenica, jer nema više zaostataka plaćanja naknade od strane TD-a Eko plus d.o.o. Viškovo za objekte na području CZGO Marišćina, jedino ako se ne planira povećanje komunalne naknade građanima, što mi ne znamo.

Ovdje je još jedna činjenica, a to je da Općina Viškovo želi zatvoriti objekte na području CZGO-a Marišćina, a planira povećanje prihoda s te osnove, pa se postavlja pitanje što je važnije općinskim vlastima, zatvoriti Marišćinu ili ubirati prihode od komunalne naknade, pita se Tomić-Pujić. Što se tiče povećanja rashoda, spominje da je najveći iznos predviđen za izgradnjua objekata i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 8.172.200,00 kuna.

Udović: Stopiraju se izuzetno važni projekti

- Neusvajanjem rebalansa proračuna stopiraju se projekti koji su od izuzetne važnosti za sve nas koji živimo u našoj općini. Neki od projekata se već nalaze u proračunu općine, ali je za njih potrebno osigurati više sredstava, dok se neke predlaže prvi put jer su rezultat obrade zahtjeva i rješavaju probleme naših mještana.

Prvi projekt koji je već bio pred ugovaranjem je proširenje groblja Viškovo s kojim ne možemo ići dok se ne osiguraju sredstva prema postignutoj cijeni u postupku javne nabave, a riječ je o projektu vrijednom više od 6 milijuna kuna. U suradnji s VIK-om planirana su potrebna sredstva za realizaciju izgradnje još jednog vodovodnog ogranka u Donjim Jugima. Mještani trpe velike troškove vode i popravka cjevovoda. Planirana su sredstva za početak pripreme zemljišta u obuhvatu projekta izgradnje nove škole u Marinićima, otkup još jedne čestice u obuhvatu, zemljani radovi i nasipavanje. Otkup zemljišta za buduće projekte, poput parkirališta uz groblje, kaže Udović i ističe da su planirani troškovi vezani uz sigurnost na području općine, mjere smirivanja prometa, nabavku kompostera, akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na Marišćini, plan zaštite i spašavanja.

- Budući da je za 1. rebalans proračuna provedeno savjetovanje s javnošću i nije pristigao niti jedan prijedlog ni mišljenje javnosti na nacrt prijedloga rebalansa proačuna, a nitko od vijećnika nije podnio amandman, te u raspravi nije ukazano što od spomenutih projekata ne bi trebalo biti planirano u 2019. godini, uputit ću rebalans ponovno na usvajanje, najavljuje viškovska načelnica.

Nema komunikacije

- Imajući na umu prethodne godine i izvršenje u 2018. godini u iznosu od 22 posto, nerealno povećanje za ovu namjenu su opet samo želje koje se neće ostvariti, zaključuje Marina Tomić-Pujić.
Bojan Kurelić, pak, kaže da je rebalans pao zbog kompletnog nedostatka komunikacije između vijeća i načelnice.

- Načelnica, iako realno u ovom trenutku nema većinu u općinskom vijeću, uopće ne komunicira s vijećnicima, naročito s vijećnicima oporbe, a na takav način se ne može odgovorno voditi općina, ocjenjuje vijećnik Akcije mladih i smatra da je, s obzirom na realizaciju prošlih proračuna, izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, gdje su, kaže, ogromna odstupanja od planiranog i onog što je realizirano, jasno da kao predstavnik Akcije mladih ne može podržati ovakav rebalans proračuna.

- Očigledno je riječ ili o neodgovornom planiranju, ili lošoj realizaciji proračuna, a i jedno i drugo bez komunikacije s izvršnom vlasti stvara nepovjerenje prema općinskoj upravi i načelnici Sanji Udović da su uopće u mogućnosti voditi Općinu Viškovo, kaže Kurelić.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.