Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
20. listopada 2019.
Gradski parlament

DANAS GRADSKO VIJEĆE RIJEKE Izvještaj o radu HNK Ivana pl. Zajca neće dobiti zeleno svjetlo?

HNK Ivana pl. Zajca – izvještaj o radu pred gradskim vijećnicima / Snimio Sergej DRECHSLER
HNK Ivana pl. Zajca – izvještaj o radu pred gradskim vijećnicima / Snimio Sergej DRECHSLER
Autor:
Objavljeno: 28. studeni 2017. u 7:18 2017-11-28T07:18:16+01:00

Većina ustanova će dobiti zeleno svjetlo gradskoga parlamenta, ali ne i HNK Ivana pl. Zajca čiji izvještaj o radu nije prošao na Odboru za kulturu

RIJEKA Gradski parlament na današnjoj bi sjednici trebao zadržati političku dinamiku koja je počela odmah nakon lokalnih izbora čiji su rezultati promijenili konstelaciju snaga na način da nekadašnja oporba ima većinu u Gradskom vijeću.

Na dnevnom redu tako će se naći prijedlog novog poslovnika o radu, a predlagateljica je Petra Mandić (Most). Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke donesen je na sjednici 23. srpnja 2009. godine.

Demokratizacija

– U primjeni važećeg Poslovnika pokazala se potreba za propisivanjem načina rada koji će pridonijeti većoj učinkovitosti rada Gradskog vijeća Grada Rijeke te koji će pridonijeti većoj demokratizaciji postupka donošenja akata koje sukladno zakonskim i statutarnim ovlastima donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke. Bitne izmjene u odnosu na važeći Poslovnik su takve da se uvode najviši standardi sprečavanja sukoba interesa pa se tako širi krug osoba za čiju korist vijećnik ne smije djelovati pozivanjem na svoj položaj i korištenjem istog. Omogućava se nezavisnim vijećnicima da kao punopravni i jednakopravni članovi vijeća ravnopravno sudjeluju u formiranju klubova vijećnika. Uvodi se institut replike koji doprinosi demokratizaciji rasprave u Vijeću, a izbacuje se ograničavajući i arhaičan institut ispravka netočnog navoda. Radi povećanja transparentnosti rada upravnih tijela Grada Rijeke, kao i pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, odnosno većinski vlasnik, omogućava se vijećnicima da na sjednici Gradskog vijeća postavljaju pitanja neposredno čelnicima tih tijela i pravnih osoba. Prava gradonačelnika, kada u skladu sa svojim ovlastima sudjeluje u radu Vijeća, izjednačavaju se s pravima drugih predlagatelja – navedeno je u obrazloženju prijedloga novoga Poslovnika.

Na dnevnom redu naći će se i izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi za 2016. godinu. Prema onome što se moglo vidjeti na Odboru Gradskoga vijeća za kulturu, većina ustanova će dobiti zeleno svjetlo gradskoga parlamenta, ali ne i HNK Ivana pl. Zajca čiji izvještaj o radu nije prošao Odbor.

Dogodit će se slična situacija kao i s prihvaćanjem izvješća o radu gradskih poduzeća, kada neka od njih nisu dobila prolaznu ocjenu gradskih vijećnika. No, u formalnom smislu vjerojatno se neće dogoditi ništa nakon glasovanja, mada je imenovanje čelnih ljudi ustanova u kulturi ovlast Gradskoga vijeća.

A prema sadašnjem odnosu snaga moglo bi se pretpostaviti da bi vladajuća većina mogla ići protiv intendanta Marina Blaževića jer za njega sigurno nisu u HDZ-u, ali i Središnji blok očito njegov rad gleda u negativnom svjetlu.

Važnost procedure

Gradonačelnik Vojko Obersnel dostavio je Gradskom vijeću prijedlog da se odbije ponuda tvrtke HERA S.p.A., suvlasnika Energa, za prijenos poslovnih udjela.

– Dostavljenim nacrtom ugovora o prijenosu poslovnih udjela, u bitnome, utvrđuje se da je HERA S.p.A. zakoniti i valjan imatelj dva poslovna udjela čiji je  nominalni iznos oko 78,5 milijuna kuna te predstavlja ukupno 34 posto temeljnog kapitala. Nacrt ugovora o prijenosu poslovnih udjela koji je Grad Rijeka zaprimio nije dostavljen na propisani način, niti ima propisanu formu i sadržaj jer je riječ isključivo o nacrtu ugovora, a ne o ugovoru sklopljenom s trećom osobom pod odgodnim uvjetom i s točno definiranim elementima prodaje i prijenosa poslovnih udjela, kako je to Društvenim ugovorom izričito određeno. Budući da Društveni ugovor sadrži odredbu prema kojoj je svaki ugovor o prijenosu poslovnih udjela sklopljen suprotno izloženoj proceduri ništetan, Grad Rijeka u ovom trenutku, iz razloga nepoštovanja procedure utvrđene Društvenim ugovorom, nije u mogućnosti prihvatiti ponudu HERA S.p.A za kupoprodaju poslovnih udjela u Društvu, a niti će Grad Rijeka koristiti svoje pravo prvokupa tih poslovnih udjela – naveo je Obersnel.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.