Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 8° 4
Sutra: 8° 8° 4
20. siječnja 2020.
Novi postupak

Zašto je ukinuta presuda Kulišeku? Donosimo detalje rješenja Vrhovnog suda za stravičan zločin u Crikvenici

Foto: Marin Aničić
Foto: Marin Aničić
Autor:
Objavljeno: 15. svibanj 2018. u 13:26 2018-05-15T13:26:00+02:00

Vrhovni sud traži suočenje psihijatrijskih vještaka, izgledna i četvrta ekspertiza 25-godišnjeg Dina Kulišeka iz Dramlja, kojeg je riječki sud osudio zbog stravičnog zločina u Crikvenici, ubojstva 22-godišnjeg Ivana Jagodića i pokušaja ubojstva njegove djevojke, tada 19-godišnje Meriem Demo

RIJEKA U pravu je optuženik kada tvrdi da je činjenično stanje, na kojem se temelji prvostupanjska presuda, pogrešno utvrđeno, pri čemu posebno dovodi u sumnju zaključak prvostupanjskog suda izveden na temelju provedenog psihijatrijskog vještačenja o stanju ubrojivosti optuženika u vrijeme počinjenja djela. U ponovljenom postupku valja, ovisno o rezultatima suočenja psihijatrijskih vještaka, po potrebi provesti i novo psihijatrijsko vještačenje ubrojivosti optuženika na jednom od medicinskih fakulteta u Hrvatskoj.

Navodi se to u rješenju Vrhovnog suda koji je prihvatio žalbe 25-godišnjeg Dina Kulišeka iz Dramlja, njegovih roditelja i odvjetnika, te ukinuo presudu riječkog Županijskog suda kojom je osuđen na 38 godina zatvora zbog stravičnog zločina u zgradi u crikveničkoj Ulici kralja Tomislava, ubojstva 22-godišnjeg Ivana Jagodića i pokušaja ubojstva njegove djevojke, tada 19-godišnje Meriem Demo, kojima je nožem zadao ukupno šezdesetak rana. Slučaj je vraćen na novo suđenje pred potpuno izmijenjeno vijeće.

DORH tražio strožu kaznu

Na presudu riječkog Županijskog suda žalili su se Dino Kulišek osobno, njegovi roditelji, Kulišekovi odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Goran Marjanović te državni odvjetnik. Iz Kulišekovog kruga žalbe su podnesene jer su smatrali da su se dogodile bitne povrede odredaba kaznenog postupka, da je pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, kao i zbog odluke o kazni, predlažući da se presuda ukine. Državni odvjetnik žalio se pak na visinu kazne, pledirajući za strožu kaznu.

Razlozi za odluku

Vijest da je Vrhovni sud ukinuo presudu stigla je u Rijeku krajem ožujka, uz rješenje da je Kulišeku produžen istražni zatvor, ali nisu bili poznati razlozi zbog kojih je poništena presuda kojom je lani u lipnju Kulišek osuđen na jednu od najvećih zatvorskih kazni ikad izrečenih u Rijeci. No, nedavno je akterima postupka stiglo rješenje Vrhovnog suda s obrazloženjima i razlozima na kojima se temelji odluka kojom je naloženo novo suđenje za jezivi zločin u Crikvenici.

Obrazloženja Vrhovnog suda potvrdile su pretpostavke da je presuda riječkog suda srušena zbog okolnosti i pitanja vezanih za ubrojivost Kulišeka u vrijeme počinjenog masakra u stanu.

okvir Kulišek: U žrtvi sam vidio vraga

Kulišek je u svojoj obrani na suđenju izjavio da je znao da se »to mora dogoditi«.

– Zadnjih mjesec-dva imao sam osjećaj kao da je suđeno. Znao sam da mora doći do ubojstva. Glasovi u mojoj glavi govorili su mi da imam misiju, da moram ubiti vraga, nožem u srce. U snu mi se najprije pojavljivao vrag s rogovima, a kasnije je taj vrag bio u obliku Jagodića. Mislio sam, ako ubijem vraga, ubit ću nešto zlo. Ako bi nastupila smrt Sotone, mislio sam, onda bi prestalo zlo. Većina glasova u mojoj glavi odobravala je, čak me nagovarala na to. Na kraju sam mu pokucao na vrata, napravio što sam napravio i otišao – ispričao je Kulišek.

Vijeće riječkog Županijskog suda je, naime, presudu donijelo na temelju stajališta da je treće psihijatrijsko vještačenje, nadvještačenje koje je obavila Neuropsihijatrijska bolnica Popovača, učinjeno po pravilima struke (obrana je imala suprotno mišljenje), a po njemu je ubojica u vrijeme zločina bio ubrojiv (iako smanjeno, ali ne bitno). Prvostupanjska presuda donesena je na kraju suđenja u kojem je fokus bio na pitanju Kulišekove ubrojivosti u vrijeme zločina. No, takva situacija nije iznenađujuća jer je ona bila najbitnija za penalni epilog zločina budući da je Kulišeku u slučaju ubrojivosti prijetilo više desetljeća zatvora, dok u slučaju da je delikte počinio u neubrojivom stanju nema zatvorske kazne, već mu slijedi smještaj u psihijatrijsku ustanovu, s mogućnošću da u budućem razdoblju, ako mu se psihičko stanje popravi, i izađe.

Dino se promijenio

– Dino se mjesec dana prije ubojstva drastično promijenio. Postao je sasvim drugačiji, nije više razgovarao na isti način. Događalo se da cijelo vrijeme šuti, a onda bi se odjednom počeo smijati, bez ikakvog razloga. Počeo me ispitivati za »mračne stvari«, spominjao crnu magiju, pitati mogu li mu čitati misli... Spominjao je unutarnje glasove, da ga progone neki glasovi, da ne može spavati – izjavio je na suđenju dobar Kulišekov prijatelj, čiju valorizaciju svjedočenja traži Vrhovni sud.

Tri vještačenja

Prvo psihijatrijsko vještačenje obavili su eksperti iz Vrapča, čiji je zaključak da je Kulišek bio neubrojiv u vrijeme zločina. Kod Kulišeka se radi o »akutnom psihotičnom poremećaju nalik na šizofreniju« te u vrijeme događaja nije mogao vladati svojom voljom i postupcima, stav je psihijatara iz Vrapča.

Riječko Županijsko državno odvjetništvo je nakon toga naložilo drugo vještačenje, što ga je obavila riječka psihijatrijska vještakinja Klementina Ružić. Njen nalaz bio je, u biti, sasvim suprotan, da je bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno. Kod Kulišeka se radi o »poremećaju ličnosti miješanog tipa«, a kada je iznosio priče s glasovima u glavi, nije bio uvjerljiv, »njegova prezentacija djeluje kao naučena psihopatologija«, mišljenje je riječke vještakinje.

Iskazi prijatelja

Nadvještačenje je povjereno Popovači, a njihovo mišljenje bilo je na tragu nalaza vještakinje Ružić da, u suštini, »simulira psihopatološke događaje«, da ne doživljava ono što govori. Psihijatrica Tia Žarković Palijan iz Neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, koja je tri puta dala iskaz na suđenju, ostala je pri mišljenju da je Kulišek u vrijeme zločina bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno, zaključivši to i nakon što je obavila i drugo dopunsko psihijatrijsko nadvještačenje.

Vrhovni sud, obrazlažući zašto je presuda ukinuta, naglašava da riječki sud uopće nije dao ocjenu iskaza trojice Kulišekovih prijatelja koji su imali saznanja o njegovom ponašanju prije zločina i kojima je opisivao svoje stanje i osjećaje. »Govorio je o mračnim stvarima, demonima, glasovima i sotonizmu, a svjedoci su bili suglasni da je optuženik pritom bio potpuno neagresivna i povučena osoba. Vjerodostojnost iskaza navedenih svjedoka prvostupanjski sud uopće ne ocjenjuje, propušta ih analizirati i dovesti u bilo kakvu vezu s psihičkim stanjem optuženika, u odnosu na zaključak iz provedenog psihijatrijskog vještačenja o optuženikovoj ubrojivosti«, ističe se u rješenju drugostupanjskog suda.

Suci Vrhovnog suda prigovaraju da riječki sud nije dao analizu i ocjenu vjerodostojnosti ni iskaza majke optuženog Kulišeka koja je također na suđenju opisivala njegovo čudno ponašanje u vrijeme prije nego što je počinio teške krvne delikte. »Sve iskaze spomenutih svjedoka sud je trebao ocijeniti u okviru činjenica koje su značajne za utvrđivanje okolnosti ponašanja optuženika prije počinjenja djela te ih barem posredno dovesti u vezu, budući da o njima može ovisiti postavljanje dijagnoze, s nalazom i mišljenjem psihijatrijskog vještačenja. Prvostupanjski sud je od psihijatrijskih vještaka također trebao zatražiti da se detaljno očituju o značaju iskaza navedenih svjedoka, u dijelu u kojem opisuju optuženikovo ponašanje prije djela te da se potom vještaci decidirano izjasne je li to moglo biti od utjecaja na utvrđeno psihičko stanje optuženika u vrijeme djela«, podvlače suci Vrhovnog suda.

Slučaj dobio sudac Domagoj Vučkov

Novo suđenje odvijat će se pred vijećem riječkog Županijskog suda kojem će predsjedavati sudac Domagoj Vučkov. Procedura je takva da je sljedeća stepenica u postupku zakazivanje pripremnog ročišta na kojem će optužba i obrana iznijeti dokaze koje namjeravaju predočiti na suđenju, glavnoj raspravi. No, s obzirom na naglaske Vrhovnog suda, jasno je što bi se trebalo razjašnjavati na ponovljenom suđenju.

Liječenje Kulišeka

U rješenju se podsjeća da u spisu postoji medicinska dokumentacija o liječenju Kulišeka još 2011. godine, a iz njega proizlazi da su optuženika pregledavali i liječili psihijatar i psiholog. Vrhovni sud smatra da je posebno izostala ocjena riječkog suda o iskazima psihologinje koja se u vrijeme prije zločina bavila liječenjem Kulišeka, kao i dviju doktorica koje su se bavile liječenjem okrivljenika u zatvorskoj bolnici nakon što je počinio teške krvne delikte. One su iznosile stavove i dijagnoze vezane za Kulišekovo psihičko stanje, što također može biti značajno za konačnu procjenu njegovog duševnog zdravlja.

»Prvostupanjski sud je propustio detaljno analizirati navedene dokaze, a potom ih prezentirati psihijatrijskim vještacima i pritom im naložiti da se, u kontekstu mišljenja o ubrojivosti optuženika, posebno referiraju na njihov značaj. Nakon sveobuhvatne analize i ocjene vjerodostojnosti iskaza navedenih svjedoka i medicinske dokumentacije za optuženika bilo je potrebno provesti detaljno suočenje svih ispitanih psihijatrijskih vještaka. Posebno vještaka Psihijatrijske bolnice Vrapče i Neuropsihijatrijske bolnice Popovača, s obzirom na njihove oprečne nalaze o ubrojivosti optuženika«, zaključuje se u rješenju Vrhovnog suda, koje traži da riječki sud na novom suđenju otkloni nedostatke na koje je ukazano. U rezimeu suci Vrhovnog suda podvlače da valja ponovo ispitati svjedoke, posebno oko Kulišekovog ponašanja prije zločina, a ovisno o rezultatima suočenja psihijatrijskih eksperata, eventualno provesti novo psihijatrijsko vještačenje ubrojivosti Kulišeka.

Dogodi li se to, a vjerojatno hoće, bit će to četvrta psihijatrijska ekspertiza kojom će se nastojati razjasniti koliko je 25-godišnjak iz Dramlja bio ubrojiv kad je mladića ubio, a teško izranjavao njegovu djevojku koja je preživjela zahvaljujući prije svega naporima liječnika.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
PUST 2020.
Viškovo

PUST 2020.