Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
15. prosinca 2019.
Ispis članka: POZVANA INSPEKCIJA Loša komunikacija roditelja i ravnatelja stvorila probleme u školi - Novi List

NoviList.hr

POZVANA INSPEKCIJA Loša komunikacija roditelja i ravnatelja stvorila probleme u školi

Dosta problema

21. lipanj 2018 13:26

Napisao: Marina Kirigin

Članice Vijeća roditelja osim što kažu da ravnatelj ne poštuje školski Statut, te ne dozvoljava raspravu o osjetljivim temama, kažu da ne funkcionira ni Vijeće učenika, no prozvani ravnatelj Fredi Glavan sve opovrgava i kaže kako »jamči da su dobar kolektiv i respektabilna škola«

Foto R. Brmalj

OPATIJA Nezadovoljni smo radom u školi i načinom kako se postupa prema djeci/učenicima škole, a zbog loše komunikacije s ravnateljem probleme ne uspijevamo riješiti unutar škole već smo primorani obratiti se medijima. Zbog čitavog niza situacija koje se u školi događaju, a koje smatramo da su neprimjerene, neprofesionalne, neetične, obavijestili smo i stručne službe Grada i zatražili smo i sastanak s gradonačelnikom Opatije koji nas nije htio primiti, a sve nepravilnosti prijavili smo i prosvjetnoj inspekciji. Kao predstavnice Vijeća roditelja u Osnovnoj školi »Rikard Katalinić Jeretov« posebno nas je zasmetala zadnja opstrukcija ravnatelja koji se petlja u ovlasti našeg tijela. Naime, sukladno Statutu naše Osnovne škole, predsjednik Vijeća roditelja saziva sjednice. Međutim, to se u stvarnosti rijetko, odnosno gotovo nikada ne dešava. Naime, navikli smo da sjednice saziva ravnatelj naše škole, a on predlaže i dnevni red. Kako u ovom polugodištu još nismo imali sjednicu, poslali smo obavijest predstavnicima svojih razreda postoji li potreba da se nađemo jer se bližio kraj školske godine. Većina je roditelja pozitivno odgovorila i ukazala na određene probleme u pojedinim razredima. O tome je obaviješten ravnatelj, iako to uopće nismo trebali učiniti. Ravnatelj je javio da ga određene dane nema. Prilagodili smo se datumu koji je ravnatelj predložio, da bi tri dana prije održavanja sjednice ravnatelj proslijedio poruku da se ipak navedenog dana ne može održati sjednica. Na taj način još jednom je pokušao zaobići Vijeće roditelja i našu mogućnost raspravljanja o aktualnostima na nastavi s određenim nastavnicima s kojima naša djeca imaju velikih problema i o čemu se trebalo otvoreno govoriti već prije više godina. Međutim, to nije prvi put. Na Vijeću roditelja ponekada smo pokušali razgovarati o nekim aktualnim problemima, a ravnatelj je znao reći da se o tome ne raspravlja jer da to nije točka dnevnog reda. Osnovna škola »Rikard Katalinić Jeretov« za vrijeme ravnatelja Milana Babića bila je primjer drugim školama, ponos grada, a sada je već godinama predmet negativnih rasprava u opatijskim kuloarima. Sve se to događa zbog straha roditelja da istupe, a kako se na njihovoj djeci ne bi »lomila koplja«. Zato smo i od Grada Opatije, koji je osnivač škole, tražili pomoć u rješavanju problema. Nažalost, zadnjih nekoliko godina, progresivno raste broj djece koja žele što prije otići iz ove škole. Čak se sve više njih ispisuje tijekom školske godine tražeći adekvatnije uvjete, jer u našoj školi djecu se omalovažava, vrijeđa, a postoje slučajevi fizičkog kažnjavanja djece, vrlo se površno obrađuje nastavno gradivo bez obzira na potrebe, zabranjuje im se da pričaju po hodnicima. Samim time onemogućuje im se normalan rast i razvoj i udaljava nas od kurikularne reforme za što naša škola ima teoretski sve predispozicije – govore nezadovoljne članice Vijeća roditelja čija su imena poznata našoj redakciji.

Sukob interesa?

Članice Vijeća roditelja osim što kažu da ravnatelj ne poštuje školski Statut, ne dozvoljava raspravu o za njega osjetljivim temama, kažu da ne funkcionira ni Vijeće učenika. Smatraju da je ravnatelj i u sukobu interesa jer mu supruga sjedi u Vijeću roditelja i predstavlja razred njihova sina. Članice Vijeća, na temelju pritužbi roditelja, kažu da roditeljima smeta i odnos prema učenicima zbog čitavog niza potpuno nesuvislih školskih pravila, a jedno od pravila je kažu, da se učenici ne smiju zadržavati u školi i oko škole po završetku nastave kao i između školskih sati, a što dovodi do situacije da djeca vrijeme zimi provode u obližnjem marketu. S druge strane, školsko se igralište koristi kao parkiralište za većih manifestacija u opatijskoj sportskoj dvorani »Marino Cvetković«, pa čak i u vrijeme nastave. Požalile su se na problem s vjeroučiteljicom koja vrijeđa i omalovažava djecu pogrdnim riječima, ali i na problem s profesoricom iz matematike koja je konstantno odsutna te na zamjenu stižu raznorazni profesori.

Glavan: Prava istina o »tjeranju djece s školskog igrališta«

– Moram se osvrnuti na informaciju o »tjeranju djece sa školskog igrališta«. Radi se o učenicima kojima je nastava završila te su nerijetko svojim zadržavanjem u krugu škole ometali nesmetano odvijanje ostalih nastavnih satova. Praksa je da ih se najprije upozori, a zatim, ako nastave ometati, zamoli da napuste školsko igralište jer roditelji zasigurno očekuju njihov povratak kući. Ukoliko su neki od njih čekali izborne predmete, pozvani su da iste pričekaju u školskoj knjižnici. Sve to u svrhu neometanja nastave – kaže ravnatelj i dodaje kako škola ima izvrsnu suradnju s Gradom Opatijom i Sportskom dvoranom Marino Cvetković te ukoliko postoji potreba, igralište se daje na korištenje bez naplate.

Na prozivke dijela članica Vijeća roditelja, ravnatelj opatijske škole Fredi Glavan tvrdi sasvim suprotno. Kaže da poštuje Statut škole.
– Predsjednica Vijeća roditelja ima obvezu sazivanja sastanaka Vijeća roditelja prema potrebi u skladu s Člankom 141. statuta škole. Istim je određeno kako je obvezna to činiti i na prijedlog ravnatelja ili 1/3 članova. Ne vidim nikakvu prepreku u svezi te odredbe statuta i kao ravnatelj nikada nisam tu mogućnost predsjednici ili bilo kojem od članova priječio. Također, kao ravnatelj sam obvezan paziti da minimalni broj sastanaka tijekom školske godine bude sazvan i iz te pozicije sam, u nemogućnosti uspostave kontakta s predsjednicom, koja se nije javljala na moje pozive mailovima i telefonske pozive (dokumentirana dva poziva 11. lipnja), u dogovoru sa zamjenicom inicirao predstojeći sastanak i predložio minimalan broj točaka dnevnog reda važnih za školu. Isti se termin predloženog sastanka, zbog nemogućnosti nazočnosti nekoliko članova Vijeća roditelja odgodio na 21. lipnja, što je jasno vidljivo iz mail korespondencije s Vijećem roditelja. Naravno, ukoliko ravnatelj u poslovanju i obvezama škole primijeti kako je nadnevak predloženog termina sastanka nepovoljan, kao što je to bio onaj koji je predložila predsjednica Vijeća roditelja za dan 7. svibnja zbog održavanja roditeljskih sastanaka i Dana otvorenih vrata, ravnatelj mora ukazati na nepovoljan termin i tražiti drugi. Teme koje su važne za školu sam dodavao kao prijedloge, uz jasnu napomenu kako Vijeće može odrediti njima dodatne zanimljive točke. Moj prijedlog važnih tema za život i rad škole predsjednica je odbila ocijenivši ih nevažnima, što ne spada u njezine ovlasti niti kompetencije. Uobičajeno je zatražiti prijedlog dnevnog reda sastanka kako bismo mogli kvalitetno pripremiti isti. Također, ako netko navodi »probleme u nastavi«, valja konkretizirati o kojim se radi kako ne bismo govorili paušalno i kako bi svi dionici »problema« imali priliku izreći svoj stav – odgovor je ravnatelja škole koji nadalje kaže kako je Vijeće učenika formirano na početku školske godine i kako su dosada održali dva sastanka i kako je predsjednik Vijeća učenika mogao nesmetano izražavati potrebe dodatnih okupljanja.

– Osobno sam pozvao učenike na događaj u dvorani Marino Cvetković, a koji je organiziralo Društvo Naša djeca te ih poticao neka se jave i neka putem Vijeća učenika slobodno predlože sve što im treba -štoviše dao sam im i uputu da pogledaju videouradak koji je objavljen na našim mrežnim stranicama vezano uz uređenje okoliša, ali do sada se nitko nije odazvao. Vijeće učenika je sudjelovalo u postupku samovrednovanja i smatram kako se njihovo mišljenje o životu i radu škole itekako uvažava – piše Fredi Glavan.

»Slučaj« matematika

Ravnatelj isto tako smatra kako je njegova supruga legitimno birana od roditelja razrednog odjela kao predstavnik u Vijeće roditelja u kojem časno obnaša svoju funkciju.
– Vijeće roditelja ne donosi odluke već mišljenje većine prenosi preko svog jednog predstavnika u školski odbor. Svi predstavnici u Vijeću roditelja raspravljaju ravnopravno i imaju mogućnost samostalne odluke. Stoga ne osjećam kako smo ona ili ja u sukobu interesa. Međutim, ukoliko pravne norme ove države to proglašavaju možebitnim sukobom interesa ili ona kao osoba (zato što je moja supruga) ometa rad Vijeća roditelja, spremna je i odstupiti s te funkcije – odgovara ravnatelj.

Navodi i kako kolegica koja predaje matematiku, a koja se spominje u pritužbi roditelja, ne radi čitavu školsku godinu 2017./2018. i drugo polugodište prethodne, a za to vrijeme bila je organizirana stručna zamjena te smatra da »rupe u gradivu zbog nerada kolegice« nisu time nastale. Nitko ne može birati trenutak kada će biti bolestan. Kolegica odlazi u mirovinu iduće 2018./19. školske godine, piše ravnatelj dodajući kako pitanja članica Vijeća nisu bila istaknuta na dosadašnjim sastancima Vijeća roditelja.
– Jamčim vam da smo mi dobar kolektiv i respektabilna škola. Ništa se ne stavlja, kako prenosite, »pod tepih«, o svemu se razgovara i nastoje se pronaći rješenja koja promiču međusobno uvažavanje, toleranciju, miroljubivost i pozitivno ozračje. Istina, u našoj školi nastojimo održati red, urednost i disciplinu – držimo da su to temeljni preduvjeti za uspješnost – zaključuje Glavan.