Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
18. siječnja 2020.
Ispis članka: Projekt na javnoj raspravi: Vrbnička luka dobiva više vezova i suvremene sadržaje - Novi List

NoviList.hr

Projekt na javnoj raspravi: Vrbnička luka dobiva više vezova i suvremene sadržaje

TRAŽI SE MIŠLJENJE

5. studeni 2018 14:23

Napisao: Mladen Trinajstić

Planom se predviđa proširenje luke s izvedbom novih i rekonstrukcijom postojećih lukobrana, izgradnja niza pratećih sadržaja luke, javnih pješačkih površina, ugostiteljskih i pratećih sadržaja javnih prostora, uređenje kolnog i pješačkog prometa, kupališta te obalne šetnice

Foto: Mladen Trinajstić

VRBNIK Sukladno zakonskoj proceduri, Općina Vrbnik ovih je dana i službeno pokrenula postupak provedbe javne rasprave o prijedlogu 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – postupak kojemu je glavni smisao i cilj stvaranje prostornoplanskih preduvjeta realizacije plana buduće rekonstrukcije i proširenja mjesne luke.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja, stoji u netom objavljenom službenom pozivu vrbničkih općinara, započinje danas u ponedjeljak, 5. studenog te će sukladno propisanim rokovima za provedbu takvih postupaka potrajati do 12. studenoga ove godine.

Javni uvid u Prijedlog plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, svi zainteresirani mještani, ali i predstavnici institucija, mogu dobiti u prostorijama Općine Vrbnik lociranim na Trgu Škujica, i to radnim danom, u vremenu od 8 do 14 sati. Tijekom trajanja javnog uvida, bit će održano i javno izlaganje Prijedloga spomenutog planskog dokumenta o kojemu će od njegovih izrađivača, ali i naručitelja – predstavnika Općine Vrbnik – svi zainteresirani moći doznati sve što ih zanima, saznajemo od predstavnika te otočne jedinice lokalne samouprave koji su nam prenijeli da će formalni postupak izlaganja prijedloga temeljitog preuređenja luke i lučkog područja Vrbnik biti održano u srijedu, 7. studenoga, s početkom u 12 sati u prostorijama Općine Vrbnik.

Pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge svi zainteresirani za sudjelovanje u postupku preoblikovanja, širenja i moderniziranja vrbničke luke moći će dostaviti pisanim putem (na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik, 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7) ili ih sami upisati u knjigu primjedbi koja će u vrijeme trajanja javne rasprave biti izložena u prostorijama Općine Vrbnik.

Bolja zaštita od bure

Podsjetimo, u postupku pripreme projekta rekonstrukcije i proširenja mjesne luke, predstavnici Općine Vrbnik lokalnoj su javnosti posredstvom službenih internetskih stranica te krčke lokalne uprave već predstavili prethodno izrađenu Prostorno-programsku studiju luke Vrbnik, zajedno s vizualizacijom budućeg izgleda tog lučkog kompleksa.

Dvostruko više vezova

Osim što su provedena maritimna ispitivanja ukazala na potrebu izgradnje novog lukobrana koji je uvršten u spomenutu Studiju, pokazalo se i da je najučinkovitiji način zadovoljenja potreba za novim vezovima onaj kojim bi se u privezišnu funkciju stavio cijeli sjeverni i sjeverozapadni, dosad nekorišteni dio lučkog područja na kojem bi bio izgrađen obalni privezišno-šetnički potez.

Sve to udvostručilo bi broj vezova u odnosu na ono čime Vrbenčani danas ondje raspolažu te bi u tom području omogućilo i bitan iskorak na planu organizacije, odnosno uređenja javnih površina, posebno u lučkom području.

Svjesni da mjesna luka, odavno pretijesna za prihvat stalnorastućeg broja plovila u vlasništvu domicilnog stanovništva, a još više i za zadovoljavanje potreba prihvata izletničkih i nautičarskih plovila, već dugo nije na razini koju Vrbenčani priželjkuju i za kojom ondje nedvojbeno postoji potreba, u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Krk, Općina je pokrenula izradu dokumentacije nužne za povećanje kapaciteta vrbničke luke, kao i osuvremenjenje njenih sadržaja.

Kako je, govoreći nam o »lučkom planu« istaknuo vrbnički općinski načelnik Dragan Zahija, razlog pristupanju najprije projektnoj, a sad i prostorno-planskoj razradi tog projekta krije se i u činjenica da današnju luku, osim nedostatka potrebnog privezišnog prostora, obilježava i nedostatna razina zaštite ondje vezanih plovila od udara bure odnosno valova.

Zbog svega toga, Općina je u suradnji s nadležnim institucijama pokrenula izradu Prostorno-programske studije kojoj je, rekao nam je nedavno načelnik, prethodio niz istražnih radnji, uključujući i provedba podvodnih arheoloških istraživanja. Bez toga nije bilo moguće krenuti u detaljnu razradu projekta i izradu potrebnih prostornoplanskih prilagodbi slijedom kojih će uskoro moći započeti konkretnije projektiranje, a potom i ishođenje potrebnih dozvola. Od predstavnika lokalne uprave doznali smo i da je realizacija tog ambiciozno osmišljenog, a za pretpostaviti i financijski zahtjevnog projekta, planirana u više etepa te da se, kod zokruženja njegove financijske konstrukcije, osim na sredstva iz općinskog i proračuna Županijske lučke uprave Krk, računa i na sufinanciranje PGŽ-a, nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastukture, ali i potpore iz EU fondova.

Multifunkcionalnost

Planom koji potpisuje zagrebačka tvrtka CPA – Centar za prostorno uređenje i arhitekturu, među ostalim se predlaže dopuna sadržaja i osnova krajobraznog uređenja te organizacije prostora. Tako se predviđa proširenje luke s izvedbom novih zaštitnih građevina i rekonstrukcijom postojećih, izgradnja niza »prateći sadržaja luke«, javnih pješačkih površina i putova, ugostiteljskih i pratećih sadržaja javnih prostora, uređenje kolnog i pješačkog prometa, kupališta te obalne šetnice.

Više pratećih sadržaja

Osnovni cilj izrade 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik omogućavanje je realizacije planiranih zahvata na području luke za javni promet županijskog značaja Vrbnik, a kojim će se povećati broj vezova, povećati funkcionalnost i sigurnost, izvršiti opremanje dodatnim pratećim sadržajima te osigurati bolja prometna povezanost s naseljem, stoji u uvodnom djelu dokumenta o kojem se žitelji tog krčkog lokalnog središta od danas mogu očitovati.

Planirana rješenja temelje se na elaboratu »Prostorno-programska studija luke Vrbnik« čiji su izrađivači Urbanistički studio Rijeka i tvrtka MareCon, a čiju je izradu koordinirala Županijska lučka uprava Krk.

Od novih pomorskih građevina, planira se izgradnja novog, 75-metarskog sjevernog lukobrana, produljenje gata Stari porat, izgradnja pasarele uz prirodnu stjenovitu obalu sjeverozapadnog dijela luke, gradnja novog gata na mjestu postojećeg (između Starog porta i Mandrića), izrada novih pasarela uz postojeću obalu te rekonstrukciju postojećih obalnih zidova, zaštitnog gata sa sjeverne strane Mandrića te istezališta. Za potrebe luke planira se i uređenje parkirališta u funkciji luke na kopnenom dijelu lučkog područja, dok će se za ostale parkirališne potrebe koristiti prostor Poljoprivredne zadruge Vrbnik.

Također, u luci će se koristiti postojeća ili ugraditi nova lučka oprema, među ostalim i svjetionik. U području luke Vrbnik bit će obnovljeno i postojeće kameno opločenje, a nove pješačke površine bit će obrađene kamenim opločenjem ili betonskim opločnicima.

Dio pješačke površine bit će uređeno kao »skalinada«, odnosno stepenište koje će ujedno služiti i kao gledalište za montažnu pozornicu.

U sklopu uređenja zelenih površina planira se sadnja stablašica i postava dječjeg igrališta. Ukupna površina luke za javni promet lokalnog značaja (s planiranim proširenjem) iznosi 4,26 hektara, od čega na kopneni dio luke »otpada« 0,68, a morski dio 3,58 hektara.