Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
17. siječnja 2020.
Ispis članka: Impressum - Novi List

NoviList.hr

Impressum

6. prosinac 2010 18:03

Impressum

Novinsko-nakladničko dioničko društvo
Zvonimirova 20 a
p.p. 130, 51001 Rijeka

UPRAVA

Ankica KRULJAC (predsjednica), Richard FLIMEL

REDAKCIJA

v.d. GLAVNOG UREDNIKA

Ivica TOMIĆ

IZVRŠNI UREDNIK

Dražen HERLJEVIĆ

ZAMJENICA v.d. GLAVNOG UREDNIKA

Slavica MRKIĆ MODRIĆ

POMOĆNICI v.d. GLAVNOG UREDNIKA

  • Tihana TOMIČIĆ - Zagreb
  • Dijana ŠANTIĆ - Novosti i Svijet
  • Helena FOGAS - Rijeka
  • Boris PEROVIĆ - Regija
  • Zlatko HORVAT - Sport
  • Damir KUNDIĆ - Portal

UREDNIČKI KOLEGIJ

Kim CUCULIĆ - Kultura i Mediteran
Ivana KOCIJAN - Mozaik

 FOTO SLUŽBA:

  • Marko GRACIN 

 GRAFIČKA REDAKCIJA:

  • Sanja TRBOVIĆ 

 TAJNICA REDAKCIJE:

  • Davorka BADURINA

 TISAK

 + 385 (0)51 650 048 tiskara@novilist.hr