Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 9° 1n
Sutra: 9° 9° 1n
28. veljače 2020.
Korjenite promjene

NOVA PRAVILA Opatijske baje idu u povijest, a otpad na Marišćinu

Još malo i ovakvi će prizori »baja« na javnim površinama nestati / foto  S. DRECHSLER
Još malo i ovakvi će prizori »baja« na javnim površinama nestati / foto S. DRECHSLER
Autor:
Objavljeno: 24. studeni 2017. u 16:11 2017-11-24T16:11:16+01:00

Građani Lovrana, Opatije, Mošćeničke Drage i Matulja morat će svoj kućni otpad razdvajati u posebnim posudama po koje će dolaziti Komunalac - nova su pravila za 13.000 korisnika usluge

Početkom iduće godine, vjerojatno već u siječnju, na području četiri liburnijske jedinice lokalne samouprave javno Komunalno društvo Komunalac započet će proces posve drukčijeg prikupljanja i naplate odvoza mješovitog komunalnog otpada. Drugim riječima, sadašnje takozvane baje s javnih će površina nepovratno završiti u povijesti, a umjesto njih građani Lovrana, Opatije, Mošćeničke Drage i Matulja morat će svoj kućni otpad razdvajati u posebnim posudama po koje će dolaziti Komunalac.

Razdvajanje otpada na mjestu njegovog nastanka, dakle u stanovima i kućama, obavljat će se po poznatoj proceduri, odnosno odvajat će se sirovine koje se mogu reciklirati od smeća.

– Treba još jednom naglasiti da se mijenja kompletni sustav zbrinjavanja komunalnog otpada. Dakle, uvodimo odvojeni sustav prikupljanja mješovitog i biorazgradivog otpada, i to od vrata do vrata, što se u potpunosti razlikuje od dosadašnjeg koji se zasnivao na tome da su građani svoj otpad odlagali u zajedničkim bajama koje su postavljene na javnim površinama. Komunalac će komunalni otpad prikupljati direktno na mjestu njegovog nastajanja, pojašnjava rukovoditelj odjela Usluge u Komunalcu Duško Kulaš.

Nova metodologija prikupljanja i naplaćivanja komunalne usluge odvoza otpada, kao i obveze komunalnog društva i krajnjih korisnika, bit će definirane u novim izjavama, ali koje imaju snagu ugovora, između Komunalca i korisnika usluga. Takve izjave, to jest ugovore društvo će uskoro slati građanima Liburnije.

Sklapanje novih ugovora

Općine Lovran, Mošćenička Draga i Matulji, te Grad Opatija moraju donijeti nove planove o gospodarenju otpadom koji će biti pak usklađeni sa Županijskim i državnim planovima gospodarenja otpadom, odnosno direktivama Europske unije. Na osnovi novog plana, jedinice lokalne samouprave donijet će Odluku o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, u kojoj se definiraju neki važni kriteriji, poput obračuna količine prikupljenog otpada, te minimalne učestalosti njegovog odvoza. Kad liburnijska samouprava donese te akte, Komunalac kreće u proceduru sklapanja novih ugovora sa svojim korisnicima. Prema kazivanju direktora Ervina Mraka, Komunalac će morati zaposliti nove ljude kako bi 13 tisuća korisnika njihove usluge što prije bilo upoznato s obvezama iz novih ugovora. Naime, korisnici će od Komunalca dobiti obavijest odnosno upute o načinu postupanja s otpadom prilikom dodjeljivanja posuda.

Zadnji dani Osojnice

Radi se o 13.000 korisnika ove usluge Komunalca kojima neće preostati drugo nego da se slože s novim pravilima prikupljanja komunalnog otpada. Naime, novčano će biti sankcionirani svi oni koji se ne budu pridržavali novih propisa.

– Komunalac i komunalno redarstvo jedinica lokalne samouprave imaju ovlasti napisati kazne svim onim korisnicima koji ne budu poštovali novu odredbu u prikupljanju komunalnog otpada, poručuje Kulaš koji pojašnjava da će građanima Komunalac dostaviti potrebne posude za odvojeno sortiranje otpada. Kupnju tih posuda sufinancira Fond za zaštitu okoliša.

Međutim, dužnost liburnijskih jedinica lokalne samouprave je takva da moraju posude aplicirati pri Fondu za zaštitu okoliša. Taj proces ne odvija se brzo.

– Općine Lovran i Matulji još nisu ni počele proces za sufinanciranje nabavke posuda. Grad Opatija i Općina Mošćenička Draga kupile su posude za odvojeno prikupljanje otpada. Doduše, svi građani Opatije još nisu dobili svoje posude, ali uskoro ćemo pokriti Centar i Volosko, kaže Kulaš koji ističe da se Opatijci koji su dobili nove kante uglavnom pridržavaju pravila o odvojenom prikupljanju otpada.

U početku je bilo problema u prihvaćanju nove metodologije, ali su građani brzo prihvatili svoje obveze, posebno u ruralnim dijelovima Opatije i Mošćeničke Drage. U Komunalcu veće probleme očekuju u višestambenim zgradama ili starim gradskim jezgrama.

– Komunalac još uvijek miješani komunalni otpad s područja Liburnije odvozi na odlagalište Osojnica. No, već u prosincu ili najkasnije siječnju Komunalac će otpad odvoziti u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, pojašnjava direktor društva Ervino Mrak koji pritom navodi da će ta promjena opteretiti Komunalac s gotovo šest milijuna kuna.

Tona - 470 kuna

Naime, toliko će, prema svemu sudeći, Komunalac godišnje plaćati Marišćini za zbrinjavanje liburnijskog otpada.

– Marišćina naplaćuje 470 kuna za zbrinjavanje jedne tone komunalnog otpada. Komunalac na području četiri liburnijske jedinice lokalne samouprave prikupi godišnje oko 12 tisuća tona komunalnog otpada, što će financijski dodatno opteretiti naše društvo, ali i povisiti račune građanima. Pritom je važno naglasiti to da će se ubuduće komunalne režije sastojati od varijabilnog i fiksnog dijela koji će u financijskom smislu biti relativno visok zbog novog sustava zbrinjavanja otpada. Visina varijabilnog troška ovisit će o tome koliko građani budu spremni odvojeno sortirati svoj otpad. Stoga je, dakle, svima u interesu to da Komunalac čim manje mješovitog komunalnog otpada vozi na Marišćinu, što se može postići jedino tako da građani u svojim domovima odvajaju korisne odnosno reciklabilne sirovine, poput plastike, papira, metala... To će s vremenom smanjiti komunalne režije, navodi direktor Komunalca Ervino Mrak koji također upozorava građane da će biti novčano sankcionirani, putem takozvanih ugovornih kazni, ako zaposlenici Komunalca ustanove da se ne pridržavaju novih pravila.

Odlaganje otpada izvan definiranog sustava, na javnim površinama ili u prirodi, kažnjavat će komunalno redarstvo.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.