Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 17° 1
Sutra: 17° 17° 1
15. studenoga 2019.
Kašnjenje

SUKOB OKO MILIJUNSKOG POSLA Izvođaču radova na održavanju zgrada u Rijeci bit će naplaćeni penali?

Grad Rijeka ogorčen ponašanjem zajednice ponuditelja u poslu vrijednom gotovo milijun eura / Foto Sergej DRECHSLER
Grad Rijeka ogorčen ponašanjem zajednice ponuditelja u poslu vrijednom gotovo milijun eura / Foto Sergej DRECHSLER
Autor:
Objavljeno: 7. veljača 2018. u 7:32 2018-02-07T07:32:46+01:00

Utvrđeno je da izvođač radova ne dostavlja ponude sukladno upitima naručitelja, ne pristupa izvođenju radova s dovoljnim brojem radnika i sredstava rada, kasni s realizacijom radova i ne izdaje račune za izvedene radove pravodobno – kažu u Gradu Rijeci

RIJEKA - Okvirni sporazum za izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u vlasništvu Grada Rijeke između Grada Rijeke kao naručitelja i zajednice ponuditelja GPP Mikić d.o.o. i Hausler d.o.o. kao izvođača radova, u vrijednosti većoj od sedam milijuna kuna sklopljen je u travnju 2017. godina. Ali uzalud. Posao vrijedan gotovo milijun eura zajednica ponuditelja je upropastila neprofesionalnošću, a Grad Rijeka razmišlja o raskidu ugovora i naplati penala.

– Okvirnim sporazumom obuhvaćeni su građevinski radovi održavanja – što podrazumijeva izvedbu građevinskih radova, radova ugradnje opreme i izvođenje drugih radova na zgradi potrebnih za funkcionalnost iste, radovi hitnih intervencija – što podrazumijeva nužno i neodložno izvođenje građevinskih radova, ugradnju opreme i izvođenje drugih radova kako bi se osigurala stabilnost i funkcionalnost zgrade i/ili opreme i/ili postrojenja te spriječilo nastanak daljnje štete koja je izazvana neočekivanim i izvanrednim događajem – pojašnjavaju u Gradu Rijeci. Tako je to trebalo biti, ali praksa je bila nešto sasvim drugo.

Preuzete obveze

– Okvirnim sporazumom izvođač je preuzeo obveze pravovremenog i kvalitetnog izvršenja, kako radova na hitnim intervencijama, tako i radova tekućeg održavanja. Sukladno evidencijama utvrđeno je da izvođač radova ne dostavlja ponude sukladno upitima naručitelja, dostavljene ponude su neusklađene s upitima – količina i vrsta radova koje je nužno izvesti, izvođač radova ne pristupa izvođenju radova s dovoljnim brojem radnika i sredstava rada – građevinskog materijala, sukladno izdanim narudžbenicama i sklopljenim pojedinačnim ugovorima kojima se crpi okvirni sporazum, izvođač kasni s realizacijom radova i pravovremeno ne izdaje račune za izvedene radove – nabrajaju u Gradu Rijeci neprofesionalnost izvođača.

Novi model održavanja i hitnih intervencija

Očito je da se praksa koja je uvedena za smijenjenoga i pod istragom bivšega pročelnika Vladimira Benca nije pokazala dobrom. Kao ni u nekim drugim poslovima za koje je on bio nadležan. Sada u Gradu Rijeci razmišljaju o drugačijem modelu održavanja gradske imovine.

– Novi okvirni sporazum bit će predložen u drugačijem modelu, o čemu će zainteresirana javnost biti informirana putem web portala Grada Rijeke i postupaka prethodnog savjetovanja objavljenog i na Elektroničkom oglasniku javne nabave. Naime, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom namjerava provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i sukladno informacijama dobivenim na taj način utvrditi novi model ugovaranja hitnih intervencija i tekućeg i redovnog održavanja objekata kojima upravlja Odjel za gospodarenje imovinom. Model koji se namjerava predložiti na savjetovanju je sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za hitne intervencije, te sklapanje okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata za radove tekućeg i investicijskog održavanja, i to temeljem okvirnog sporazuma podijeljenog na grupe radova – najavili su u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Da se Okvirni sporazum ne bi lomio preko koljena, Grad Rijeka inzistirao je na koordinacijama s izvođačima radova, ali ni to nije pomoglo.

– Teško je u nečije ime, u ovom slučaju u ime izvođača radova, objasniti zašto nije ispunjavao svoje obveze na vrijeme, odnosno na zadovoljavajući način, unatoč tjednim koordinacijama. Utvrđeni problemi u realizaciji okvirnog sporazuma djelomično su se rješavali na koordinacijskim sastancima petkom, a da Grad kao naručitelj nije organizirao uspješnost realizacije – pravovremenost u izvršenju i kvaliteta izvedenih radova bi bila manja – uvjereni su u Gradu Rijeci.

Na pitanje je li krenula realizacija svih radova koje je izvođač preuzeo i o kakvim je točno radovima riječ te koja je vrijednost tih radova, u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom navode da je podatke u tom kontekstu nemoguće dati u ovom trenutku jer će oni biti dostupni po okončanju svih radova, ovjeri svih građevinskih knjiga i dnevnika te po zaključenju okončanog obračuna.

Raskid krajnja opcija

Mehanizmi koji stoje na raspolaganju Gradu Rijeci protiv neprofesionalnih izvođača radova su naplata bankovne garancije i raskid okvirnog sporazuma.

– Grad kao naručitelj u ovom ugovornom odnosu ima i dalje na raspolaganju mjere sankcioniranja neurednog izvođača radova, što između ostalog uključuje i naplatu bankovne garancije i raskid okvirnog sporazuma. Prvenstveno se razmišlja na način da se izvrše radovi nužni za normalno funkcioniranje i rad objekata javne, poslovne i stambene namjene. Ako navedeni uvjet ne bude ispunjen, Grad ima zakonsku obvezu, a ne samo ugovornu mogućnost, raskinuti okvirni sporazum i poduzeti sve druge mjere koje između ostalog uključuju i naplatu bankovne garancije.

Turčić: Ugovor je u cijelosti konzumiran

Ugovorom između Grada Rijeke i Zajednice ponuditelja GPP Mikić d.o.o. – Hausler d.o.o. ugovoreno je trajanje istog do 31. siječnja 2018. godine, čime je s tim danom prestalo njegovo važenje. Ugovor je u cijelosti konzumiran, predani su radovi i ispunjeni su zahtjevi naručitelja. Činjenica je da je Ugovor po svojoj strukturi bio zahtjevan, te je zahtijevao međusobnu koordinaciju i suradnju naručitelja, izvođača i partnera na ispunjenju ugovorenih radova, kratko je odnos grada i svoje tvrtke opisao Nikola Turčić, član

Nužno je istaknuti da Grad u sve ugovorne odnose ulazi »bona fide«, tj. dobronamjerno, i raskid ugovora je uvijek krajnja opcija koju koristi kada su iskorištene sve druge mogućnosti rješavanja utvrđenih problema. Uvijek se omogućavaju dodatni rokovi izvršenja, uvijek se poziva izvođača radova da ispravi utvrđene nedostatke u radu kako bi u konačnici ugovorna volja obiju strana – naručitelja da radovi budu izvedeni i plaćeni, odnosno izvođača radova da radove izvede i naplati – bila izvršena. Treba reći i da se i ovom prilikom pokazalo da najjeftinija ponuda ne mora biti i najbolja – uvjereni su u Gradu Rijeci, te su zaključili da su s danom 19. siječnja 2018. godine svi dospjeli računi Zajednici ponuditelja plaćeni od strane Grada, osim nekoliko računa koji su u prijedlogu za višestruki prijeboj u ukupnom iznosu od 26.213 kuna.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.