Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 9° 1
Sutra: 9° 9° 1
23. siječnja 2020.
Rješenje za ekološki problem

POČINJE SANACIJA SOVJAKA Za koji tjedan natječaj za odabir izvođača radova

Jama Sovjak veličine je  dva nogometna igrališta i predstavlja ozbiljan ekološki problem / Snimio Damir ŠKOMRLJ
Jama Sovjak veličine je dva nogometna igrališta i predstavlja ozbiljan ekološki problem / Snimio Damir ŠKOMRLJ
Autor: ,
Objavljeno: 8. studeni 2018. u 12:41 2018-11-08T12:41:26+01:00

Sanacija uključuje vađenje, obradu i transport otpada te potpuno zatrpavanje jame koja će biti vizualno uklopljena u okolni teren. Izvođeč radova mora voditi računa o zaštiti okolnog stanovništva, kao i o zaštiti okoliša. Očekivano trajanje radova je pet godina

RIJEKA »Projekt Sovjak je više od godinu dana ležao u ladici, a u mandatu ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića i mene kao direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano je 50 milijuna eura iz fondova EU-a da se riješi problem odlaganja svakojakog otpada, dakle svih ulja i maziva u jami Sovjak« – kazao je u razgovoru za Večernji list direktor Fonda Dubravko Ponoš.

Jama je, dodao je, veličine dva nogometna igrališta i predstavlja ozbiljan ekološki problem, no povučen je novac iz EU-a, i za koji tjedan će, najavljuje Ponoš, biti raspisan javni natječaj za njenu sanaciju.

Odlične reference

Kako konkretnije odgovaraju našem listu iz Fonda, trenutačno se u suradnji s predstavnicima Općine Viškovo finalizira natječajna dokumentacija za odabir izvođača radova, koja će uskoro biti i objavljena.

Sovjak, snimio Damir ŠKOMRLJ

»Radi se o zahtjevnom poslu jer će se radove provoditi u neposrednoj blizini kuća. Zato se kroz natječajnu dokumentaciju želi osigurati da se na natječaj jave tvrtke s odličnim referencama, koje sanaciju mogu obaviti u zadanim rokovima, uz maksimalno uvažavanje standarda koji su relevantni za ovakvu vrstu i obim posla«, napominju u Fondu. U svim fazama izvedbe – koje uključuju vađenje, obradu i transport otpada te na kraju potpuno zatrpavanje jame, ističu, vodit će se računa o zaštiti okolnog stanovništva, kao i o zaštiti okoliša. Očekivano trajanje projekta je pet godina, a provodit će ga se u partnerskoj suradnji s Općinom Viškovo, uz kontinuirano informiranje lokalnog stanovništva o svim fazama sanacijskih radova, kažu u Fondu. Nakon završetka projekta prostor jame će biti vizualno uklopljen u okolni teren, zaključuju.

Procjenjuje se da će ukupni trošak sanacije iznositi oko 377 milijuna kuna. Sredinom srpnja ove godine potpisan je ugovor kojim je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za realizaciju ovog projekta iz EU kohezijskog fonda osiguralo 85 posto sredstava, dok će preostalih 15 posto dati Fond, koji će ujedno biti i nositelj cjelokupnog projekta.

Dobre vijesti iz Fonda komentirala je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Sanja Udović / snimio Damir ŠKOMRLJ

– Važnost ove sanacije proizlazi iz činjenice da je u jamu Sovjak odložen opasni otpad iz industrije, gotovo 250 tisuća tona, a taj opasni otpad se sada nalazi u gusto naseljenom području općine i u njenom središnjem dijelu. U širem krugu oko jame procjenjuje se da živi oko 2.000 ljudi. Svi oni osjećaju utjecaj jame, no utjecaj je i širi, osobito za ljetnih vrućina kada se neugodni mirisi osjećaju intenzivnije. Prisutnost ovakvog otpada u središtu mjesta utječe na kvalitetu življenja naših mještana sve ove godine. Pored utjecaja Sovjaka, naši mještani bili su godinama izloženi utjecaju s deponija komunalnog otpada Viševac koji se nalazi svega nekoliko desetaka metara od jame Sovjak, a koji je saniran i zatvoren. Iz svega ovoga jasno je zašto je Sovjak proglašen crnom točkom i prioritetom koji je potrebno sanirati – kaže nam načelnica Udović i naglašava da je cilj Općine Viškovo konačna sanacija jame, trajno uklanjanje utjecaja i svih opasnosti od sadržaja jame te podizanje životnog standarda mještana koji osjećaju utjecaj.

Ne po svaku cijenu

U tom smislu je, kaže Udović, Općina Viškovo cijelo ovo vrijeme uporno tražila od nadležnih da se započne sa sanacijom čim prije, ali ne po svaku cijenu.

– Naš stav je bio da se sanacija mora provesti, ali na način da se našim mještanima koji su svo ovo vrijeme bili ugroženi pokloni osobita pažnja za vrijeme radova na sanaciji i da budu sigurni. Sanacija jame Sovjak je planirana na način da se sadržaj jame izvadi, na lokaciji obradi miješanjem s vapnom da se može transportirati, te odveze na spaljivanje izvan Hrvatske. Nakon vađenja opasnog otpada jama će se zapuniti inertnim materijalom te završno holtikulturno urediti te izvesti brtveni slojevi koji će spriječiti prodor oborinskih voda u jamu. Najvažniji aspekt sanacije je provođenje mjera zaštite stanovništva i okoliša za vrijeme trajanje sanacije i po našem mišljenju to je najvažniji dio ovog projekta – kaže Udović i ocjenjuje da sanacija neće biti ni jednostavna, ni laka, niti ugodna.

– No, naša je odgovornost i obveza iskoristiti mogućnosti korištenja EU sredstava koje su nam pružene kako bismo jednom zauvijek ovaj ekološki problem trajno uklonili – kaže Udović i dodaje da je danas sigurno da sanacija počinje i da je u ovom trenutku to najvažnije.

Sovjak, snimio Damir ŠKOMRLJ

– Zato pozdravljamo vijesti da su sredstva za sanaciju osigurana i napore koje su ova Vlada, ministarstvo i Fond uložili da se ovaj ekološki problem konačno riješi. Također, važno je reći da će se sanacija financirati većim dijelom korištenjem sredstava fondova europske unije. No, smatramo da je pred Fondom i ministarstvom još naporan rad da se osiguraju uvjeti da se sanacija izvede na siguran i prihvatljiv način za mještane i okoliš. Trenutno je u izradi natječajna dokumentacija za odabir izvođača radova i usluge nadzora koja će uskoro biti i objavljena, a u radu povjerenstva sudjeluje i predstavnik općine Viškovo – ističe viškovska načelnica i kaže da će prvi test za projekt biti javno savjetovanje u postupku izbora izvođača radova sanacije i usluga nadzora koje slijedi, a u kojem se svi potencijalni ponuditelji mogu dati mišljenje na projekt i sve mjere zaštite i uvjete koji su propisani.

Crna točka

Strategijom gospodarenja otpadom u RH jama Sovjak je evidentirana kao »crna točka« odnosno opasnim otpadom visokoonečišćena lokacija. Prostor jame korišten je od 1956. do 1990. godine kao odlagalište opasnog otpada, uglavnom za potrebe industrije s područja grada Rijeke te djelomično i iz Slovenije. Tijekom prvih deset godina jama se koristila isključivo za odlaganje kiselog katrana koji je nastajao kao otpad u rafineriji tijekom proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta. Kasnije su tu, iako u znatno manjim količinama, odlagane i druge vrste opasnog otpada.
»Nakon provedenih istražnih radova i predložena tri moguća načina sanacije, Općinsko vijeće Viškova odobrilo je model koji podrazumijeva vađenje plutajućih ugljikovodika i katrana te njihov prijevoz i spaljivanje izvan Hrvatske. Prema odabranom rješenju napravljena je sva potrebna dokumentacija, uključujući i Studiju utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno dobivena lokacijska dozvola za sanaciju«, napominju u Fondu.

– Općina Viškovo tijekom cijelog razdoblja pripreme projekta je upozoravala na to da je provođenje mjera zaštite mještana najvažniji aspekt ovog projekta te da su u tom smislu već u fazi planiranja projekta odabira načina sanacije uključili mještane i za njih organizirali predavanja na kojima im je od strane nositelja zahvata i stručnjaka prezentiran projekt sanacije. Način i tehnologija sanacije je višekriterijskom analizom prihvatilo Općinsko vijeće Općine Viškovo 2012. godine, a kao jedina prihvatljiva varijanta je izabrana ona koja predviđa da se opasni otpad iz jame izvadi, na lokaciji stabilizira i odveze na spaljivanje izvan Hrvatske, a jama po pražnjenju ispuni kamenim i zemljanim materijalom.

Zaštitne mjere

– Također, predložili smo da se uz prihvaćeno rješenje tehnologije radova na sanaciji poduzima niz drugih zaštitnih mjera i tehnoloških postupaka koji se moraju provoditi za vrijeme sanacije i to u postupku javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš sanacije jame Sovjak, te u postupku izdavanja lokacijske dozvole. U tom smislu tražili smo da se dodatno ispitaju svi aspekti mogućnosti sanacije u zatvorenom prostoru te sva druga tehnološka rješenja koja se mogu primijeniti ili koja su primijenjena kod sličnih sanacija. Od gotovo stotinu naših prijedloga i primjedbi većina je uvažena no postoje i one koje nisu prihvaćene od strane Ministarstva i Fonda, a za koje smatramo da su značajan doprinos za zaštitu okoliša i garancija da će se projekt uspješno završiti. No, postoji i dio zahtjeva za koje se još borimo, pa tako zahtjev da se za vrijeme velikih vrućina uslijed kojih će doći do pojave neugodnih mirisa radovi privremeno obustave ili da se radovi obavljaju u zatvorenom prostoru, ili da se jama natkrije, još nije usvojen. No, ti zahtjevi se mogu još uvažiti jer smatramo da su upravo oni ključni za uspješnu realizaciju ovako složenog projekta, tim više što u financijskom smislu ne predstavljaju opterećenje za projekt – kaže nam viškovska načelnica.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.