Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
18. listopada 2019.
Zanimljivo otkriće

KOME RIJEČANI PLAĆAJU? Otkrili smo nešto zanimljivo: Energu su istekle sve dozvole HERA-e

Foto S. Drechsler
Foto S. Drechsler
Autor:
Objavljeno: 1. prosinac 2018. u 19:47 2018-12-01T19:47:00+01:00

Energo nije ishodio nove dozvole za opskrbu plinom te za proizvodnju, opskrbu i distribuciju toplinske energije, kao i za distribuciju plinom. Razlog? Energova dugovanja dobavljačima starija od 50 dana

ZAGREB Energu d.o.o. je, kako pokazuje Registar dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), prije punih godinu dana istekla petogodišnja dozvola za opskrbu plinom, koja do danas nije obnovljena, dok su mu 6. studenog ove godine istekle i 15-godišnje dozvole za, redom – proizvodnju, opskrbu i distribuciju toplinske energije, kao i dozvola za distribuciju plinom, također izdana 2003. godine. Riječ je o tvrtki koja toplinskom energijom i plinom opskrbljuje više od 30.000 kućanstava i poslovnih prostora u Rijeci i okolici, u većinskom je vlasništvu Grada Rijeke te zapošljava 128 djelatnika.
Ni nakon godinu dana od isteka stare, Energo nije od HERA-e ishodio novu dozvolu za opskrbu plinom, kao što mu još nisu produžene niti dozvole istekle početkom studenog ove godine. I u Energu i HERA-i našem listu odgovaraju kako je sve u najboljem redu, odnosno postupak produženja dozvola u tijeku, no činjenica je da su propisani rokovi, najviše u slučaju dozvole za opskrbu plinom, istekli te da postoji razlog zbog kojih HERA dozvole ne produžava.

Dugovanja

Kako doznajemo od dobro upućenih izvora, razlog za to su Energova dugovanja dobavljačima – drugim energetskim subjektima kojih, ako su starija od 50 dana, za produljenje dozvola ne smije biti. Da bi dozvola bila produljena, HERA-i mora biti dostavljena i pisana izjava odgovorne osobe u tvrtki da takve obaveze prema drugim energetskim subjektima ne postoje. HERA ne smije prekršiti pravilo i bez te potvrde izdati dozvole pa očito, pogotovo u slučaju davno istekle dozvole za opskrbu plinom, žmiri na oba oka. Na pitanje koji je scenarij ukoliko dozvole Energu ne budu produljene, Agencija odgovara kako postupak nije okončan te smatra da »nije primjereno iznositi moguće scenarije i unaprijed pretpostavljati odbijanje«. Energo je, prema podacima tvrtke, u prošloj godini ostvario dobit od 760 tisuća kuna, dok je ona godinu prije iznosila 318,5, a u 2015. godini 135,2 tisuće kuna.

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, dostupan na stranicama HERA-e, kaže kako dozvola za obavljanje energetske djelatnosti prestaje važiti istekom posljednjeg dana roka na koji je izdana, što znači da je dozvola za opskrbu plinom od 27. studenog 2012. godine s rokom važenja od pet godina, istekla prije godinu dana, a ostale 15-godišnje navedene dozvole iz 2003. godine 6. studenog ove godine. Energetski subjekt kojem prestaje važiti dozvola zbog isteka roka na koji je izdana, stoji u pravilniku, mora tri mjeseca prije njenog isteka HERA-i podnijeti zahtjev za produženje, i ostalu potrebnu dokumentaciju, a Agencija zatim svoje rješenje donosi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana ako je potrebno izvršiti provjeru podataka. Na taj je način osigurano da proces produljenja završi mjesec ili dva prije isteka stare dozvole, dok je u slučaju Energa postupak produljenja dozvole koja je istekla prije godinu dana još u tijeku, kao i za ostale dozvole, koje su istekle 6. studenog. Jedna od njih je dozvola za distribuciju plina, a Zakon o tržištu plina kaže da davatelj koncesije mora jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji ako koncesionar nije ishodio novu dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina nakon prestanka važenja prethodne dozvole.

Postupak produženja

Na pitanje kako je moguće da Energo godinu dana bez produženja dozvole obavlja djelatnost opskrbe plinom, kao i ostale četiri djelatnosti za koje dozvole također još nisu produljene, HERA odgovara kako je Energo pravovremeno pokrenuo postupke produženja tih dozvola te je u tijeku postupak produženja. Na dodatan upit zašto HERA – ako je Energo na vrijeme zatražio produljenje dozvole koja mu je istekla 27. studenog 2017. – nije o produljenju ili neproduljenju odlučila u idućih maksimalnih 60 dana, kako bi nova dozvola bila na snazi po isteku važenja stare, iz HERA-e odgovaraju kako vode pet upravnih postupaka produženja dozvola za Energo, u kojima je on »pozvan na dostavu dodatne dokumentacije, odnosno na otklanjanje nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji, u rokovima i na način propisan Zakonom o općem upravnom postupku«. Upravo je u tijeku upravni postupak produženja navedenih dozvola u kojem se provjerava ispunjavanje uvjeta za produženje dozvola u skladu s energetskim propisima, a prvenstveno Pravilnikom o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti, stoji u prvom odgovoru HERA-e, a niti u jednom od dva odgovora HERA ne spominje rokove rješenja zahtjeva, zadane tim pravilnikom.

Ne posluju bez dozvola

Iz Energa odgovaraju kako »ne posluju bez dozvola jer mu iste niti u jednom trenutku i ničijom izrekom nisu oduzete«. Svoje poslovanje i postupanja vrše, kažu, sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pozitivnim propisima RH. Stjecanje, odnosno produženje dozvole dio je upravnog postupka koji se vodi pri Agenciji, stoji u Energovom odgovoru. »Dozvola je uvjerenje koje se izdaje na duži vremenski period i kao takva prilikom obnove zahtjeva i obvezuje stranku u postupku da dostavi točna, istinita i određena činjenična stanja te ih potkrijepi općepoznatim činjenicama i dokazima koji dokazuju statuse kvalificiranosti za bavljenje određenom djelatnosti. Dakle, radi se o procesu koji traje i koji se vrši kroz niz iteracija te zahtijeva određeni vremenski period. Postupak koji je u tijeku ni na koji način ne utječe na funkcioniranje i rad svih sustava i djelatnosti za koje se vode postupci«, zaključuju. Na pitanje koje uvjete za produženje dozvola Energo mora ispuniti i ispunjava li ih, odgovaraju kako su postupili sukladno važećim pravilnicima koji reguliraju postupke stjecanja i produženja dozvola »te u vrlo skorom vremenu očekuju uvjerenja o produženju«.

Zadovoljena ušteda

Osim što ni godinu dana od isteka stare, HERA Energu nije produžila dozvolu za opskrbu plinom, niti je odlučila o ostale četiri dozvole, zanimljivo je i to da je 29. ožujka na sjednici svog Upravnog vijeća donijela odjednom tri rješenja – za 2014., 2015. i 2016. godinu, o godišnjoj uštedi primarne energije u Energovoj kogeneraciji uz plivalište Kantrida. Riječ je o energani na prirodni plin koja proizvodi električnu, a toplinsku energiju isporučuje Rijeka sportu d.o.o. za grijanje Bazena Kantrida. Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) od Energa otkupljuje u energani proizvedenu električnu energiju, za koju mu, kao povlaštenom proizvođaču, isplaćuje poticajnu otkupnu cijenu. Ukupno, za otkup je Energo prošle godine dobio 1,23 milijuna kuna, godinu prije 942 tisuće, u 2015. nešto više od milijun kuna, a 2014. godine 975 tisuća.

Prema Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, propisano je da povlašteni proizvođač HERA-i mora najkasnije do veljače tekuće godine dostaviti izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu kako bi se vidjelo zadovoljava li uvjet o uštedi primarne energije. Energo je izvješće za 2014. godinu dostavio u rujnu 2016., za 2015. godinu u srpnju 2016., za 2016. godinu u ožujku 2017., jednako tako i za 2017. izvješće je dostavljeno u ožujku ove godine, a HERA je tek u ožujku ove godine donijela rješenje o zadovoljenoj uštedi za 2014., 2015. i 2016. godinu. Na pitanje na temelju čega je onda isplaćivana poticajna cijena električne energije, iz HERA-e je našem listu odgovoreno kako je isplaćivana temeljem ugovora o otkupu sklopljenog između HROTE-a i Energa, koji je sklopljen 2010. godine. Isto odgovara i Energo, napominjući kako je temeljem tog ugovora stekao pravo na poticajnu cijenu, a status povlaštenog proizvođača dobio 2011. godine. Nitko ne spominje, međutim, kako se uvjet za isplatu poticajne cijene mora dokazivati svake godine izvješćem o ostvarenju godišnjih planova, koja su iz Energa kasnila, kao i rješenja HERA-e, koja su odjednom donesena za tri godine. Poticajna je cijena isplaćivana i bez njih.

Sredstva namijenjena obaveznom otkupu sve struje koju proizvode povlašteni proizvođači prikupljaju se dijelom i od potrošača, kroz naknadu koju plaćamo na računima za struju. Prema izvješću o radu HERA-e u 2017. godini, za energiju je povlaštenim proizvođačima lani isplaćeno oko 1,9 milijardi kuna, po cijeni koja je bila preko dva puta veća od godišnjeg prosjeka cijena električne energije na tržištu dan unaprijed na mađarskoj i slovenskoj burzi električne energije.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
HEDONIST – Gourmet & Wine 2019.