Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
26. travnja 2019.
Proračunska rupa

Grad rješava gubitak od 276 milijuna: Režu se komunalije i kultura, raste najam stanova

Foto Vedran Karuza
Foto Vedran Karuza
Autor:
Objavljeno: 17. rujan 2018. u 19:21 2018-09-17T19:21:50+02:00

Planom mjera navedeno je ukupno 32 mjere koje se moraju implementirati kako bi se u sljedećih osam godina deficit sveo na nulu, rekla je pročelnica Odjela  za financije Jasna Liker

RIJEKA Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke kojim bi se trebao poništiti kumulirani deficit od 276,8 milijuna kuna od 2019. godine do 2027. godine.

Pročelnica Odjela gradske uprave za financije Jasna Liker podsjetila je da je Državni ured za reviziju dao preporuku da se izradi program mjera za pokriće manjka kojim će se utvrditi način pokrivanja manjka prihoda u idućim proračunskim razdobljima.
Gradonačelnik Vojko Obersnel pojasnio je da se dugo radilo na Planu mjera, a koristile su se usluge konzultanata iz Instituta za javne financije kao i savjeti Ministarstva financija.

– Svjesni smo da manjkove treba nadoknaditi, ali ne smijemo ugroziti normalno funkcioniranje gradske uprave. Dosta veliki problem je i u tome što se racionalizacija provodi u kontekstu realizacije projekta Europske prijestolnice kulture. I sve je rađeno pod pretpostavklom da prihodi ostanu onakvi kakvi jesu što je teško očekivati s obzirom na politiku središnje države koja stalno smanjuje prihode lokalnoj samoupravi, izjavio je Obersnel.

Pročelnica Liker podsjetila je da je na temelju preporuke Državnog ureda za reviziju Grad Rijeka početkom 2017. godine donio Plan provedbe naloga i preporuka kojim je planirana analiza financijskog stanja i položaja gradskog proračuna, izrada Smjernica za izradu plana mjera pokrića manjka i podmirivanja obveza te izrada Plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza.

Dvije ključne smjernice

– Navedene aktivnosti potrebne su kako bi se u idućim proračunskim godinama moglo planirati sukcesivno pokriće manjka. Od 2013. godine do 2016. godine proračun se ustalio na oko 680 milijuna kuna bez primitaka što je još uvijek znatno ispod 2008. godine, odnosno manje za oko 70 milijuna kuna. U svim godinama od 2008. godine do 2016. rashodi i izdaci su izvršeni u većim iznosima od prihoda i primitaka i to je rezultiralo stvaranjem tekućeg manjka u svim godinama. Najlošiji godišnji rezultati su bili od 2009. godine do 2011. godine. Od 2012. godine tekući manjak po godinama počinje se smanjivati te se u 2016. približio nuli, pojasnila je Liker. Pročelnica je dodala da je Institut za javne financije predložio Smjernice za izradu plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke, koje predstavljaju okvir i polazište za izradu detaljnijeg plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

Od prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke očekuje se povećanje prihoda za oko 36 milijuna kuna, a od prodaje stanova 20 milijuna kuna

– Definirane su dvije ključne smjernice. Prva se odnosi na realnije planiranje proračuna čiji je cilj da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnije i realističnije planiranje proračuna sa što manje revizija planiranih iznosa u tijeku godine. Navedeno bi se trebalo postići ograničavanjem rashoda svih korisnika kod kojih je to moguće u cilju ograničavanja dodatnih financijskih sredstava u fazama pripreme proračuna te izradom procjene fiskalnih učinaka najbitnijih rashoda u cilju osiguranja financiranja istih iz dostupnih izvora financiranja. To se posebice odnosi na veće izdatke za investicijske projekte, pri čemu treba voditi računa o prioritetima financiranja.

Druga se odnosi na upravljanje gotovinom i likvidnošću kako bi se poboljšalo upravljanje gotovinom i likvidnošću kroz definiranje prioriteta plaćanja i stvaranje pretpostavki za cjeloviti uvid u sve novčane tokove u realnom vremenu uz redovito izrađivanje planova likvidnosti. Planom mjera navedeno je njih ukupno 32 koje se moraju implementirati kako bi se u sljedećih osam godina deficit sveo na nulu, pojasnila je Liker.

Planovi likvidnosti

Tako se zbog obveze osiguranja vlastite komponente prijavitelja, u cilju realnijeg planiranja proračuna i kontrole rashoda, prijavljivanje projekata Grada Rijeke sufinanciranih sredstvima EU-a ograničava isključivo na projekte koji zadovoljavaju kriterije da vlastita komponenta prijavitelja ne iznosi više od 50 posto za nabavu radova, a vlastiti izvori financiranja su prethodno osigurani, da vlastita komponenta prijavitelja ne iznosi više od 25 posto za nabavu roba i usluga, a vlastiti izvori financiranja prethodno su osigurani. Odjel gradske uprave za financije trebao bi voditi računa da se sukladno mogućnostima provodi ugovaranje zaduženja Grada Rijeke i proračunskih korisnika bez valutnog i kamatnog rizika.

Najviše će se kresati u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav koji treba uštedjeti kroz osam godina oko 60 milijuna kuna, a slijedi Odjel gradske uprave za kulturu s preko 20 milijuna kuna

Od sljedeće godine bi se trebali izrađivati godišnji i mjesečni planovi likvidnosti te mjesečna izvješća o kretanju proračuna, obveza i likvidnosti u cilju kvalitetnog upravljanja proračunom, imovinom i obvezama, dok bi se centralizirali svi novčani tijekovi u sklopu jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke, a ukinuli poslovni računi proračunskih korisnika. Dobar dio deficita trebao bi se smanjiti smanjenjem obveza prema Republici Hrvatskoj prijebojem s potraživanjem Grada od Republike Hrvatske po osnovi kamata po obveznicama Republike Hrvatske s osnova prodaje stanova, ustupanjem Republici Hrvatskoj dijela nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Grada, koje tijela državne uprave koriste temeljem zakupa, do iznosa od 62,4 milijuna kuna. Financijski učinak mjere očitovao bi se u podmirenju obveze prema Republici Hrvatskoj u iznosu 72,8 milijuna kuna uz istovremeno smanjenje prihoda od zakupa poslovnih prostora u iznosu od oko 20 milijuna kuna.

Što se tiče povećanja prihoda, planira se povećanje prihoda od korištenja javnih površina, postupno povećanje cijene najma stanova u vlasništvu Grada Rijeke od kojega se očekuju prihodi kroz osam godina od preko 30 milijuna kuna, dok se od zakupa poslovnih prostora očekuje za isto razdoblje četiri milijuna kuna većih prihoda, kao i od povećanja prihoda od prava služnosti vodova. Od prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke očekuje se povećanje prihoda za oko 36 milijuna kuna, a od prodaje stanova 20 milijuna kuna.

U sljedećih osam godina zacrtano je ograničavanje rashoda na način da se ograniče rashodi za plaće za sve zaposlene kojima se plaće isplaćuju iz proračuna, kao i ograničavanje rashoda za naknade građanima i kućanstvima. Planom mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke predviđeno je da svi odjeli gradske uprave racionaliziraju poslovanje i smanje rashode. Najviše će se kresati u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav koji treba uštedjeti kroz osam godina oko 60 milijuna kuna, a slijedi Odjel e uprave za kulturu s preko 20 milijuna kn.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka