Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
26. siječnja 2020.
Koordinirani nadzor

Ekoplus: Inspekcije uočile odstupanja na Marišćini, ne i nepravilnosti koje štete ljudskom zdravlju i okolišu

Foto Silvano Ježina
Foto Silvano Ježina
Autor:
Objavljeno: 14. rujan 2018. u 18:31 2018-09-14T18:31:30+02:00

U roku od 5 dana Ekoplus će inspekciji dostaviti i razloge nemogućnosti postizanja adekvatne kvalitete gorivog otpada (SRF) nakon tehnološke obrade

VIŠKOVO Inspekcijske službe Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 4. do 13. rujna provodile su nazor nad poslovanjem Ekoplusa i Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Marišćina.

Nadzor su provodile Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša -Područna jedinica Rijeka, Inspektorat rada - Područni ured Rijeka i Služba državne vodopravne inspekcije.

Ispred Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša i energetike Područne jedinice Rijeka, inspekcijski nadzor obavili su voditeljica službe PJ Rijeka Jadranka Krstelj, dipl.ing.kem.teh. i viši inspektor zaštite okoliša David Jurić, dipl.ing.agr. koji su po izvršenom nadzoru dali primjedbe u dijelovima gdje su uočena odstupanja od projektiranih parametara koja se moraju ukloniti u dodijeljenom roku, priopćili su iz Ekoplusa

- Ekoplus se obavezuje vremenski period otvaranja vrata prijemnog bunkera skratiti na 8 sekundi te u roku 60 dana u okolici odlagališta posaditi stabla sukladno Rješenju o okolišnoj dozvoli. Ekoplus se nadalje obvezuje obavljati klasifikaciju otpada putem akreditiranog laboratorija u skladu s Rješenjem o okolišnoj dozvoli, što je i učinjeno, ugovaranjem suradnje s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za usluge laboratorijskih analiza. U roku 30 dana Ekoplus se obvezuje uspostaviti sustav praćenja utrošene energije po jediničnoj količini obrađenog otpada i u roku od 60 dana uspostaviti sustav praćenja PM2,5 i merkaptana na mjernoj imisijskoj postaji Marišćina, sukladno obvezi iz Rješenja o okolišnoj dozvoli o čemu je odmah obaviješten Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ koji nadzire rad imisijke postaje i analizira rezultate mjerenja. U roku od 5 dana Ekoplus će inspekciji dostaviti i razloge nemogućnosti postizanja adekvatne kvalitete gorivog otpada (SRF) nakon tehnološke obrade kao i poduzetih mjera u cilju otklanjanja uočenih uzroka.

U koordiniranom inspekcijskom nadzoru sudjelovao je i Inspektorat rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava – Područnog ureda Rijeka. Viši inspektor rada za zaštitu na radu Nenad Blagar, dipl.ing. izdao je usmeno rješenje o uočenim nedostacima koje se odnose na segment zaštite na radu. Kako se radilo o manjim nedostacima, oni su tijekom nadzora u potpunosti uklonjeni što je evidentirano i u službenom zapisniku. Primjedbe su se odnosile na dodatne mjere zaštite od pada prilikom korištenja kanala za popravak i održavanje vozila te prekrivanje otvorenog šahta adekvatnim poklopcem u kojem se nalazi ventil vode za hidrant.

Služba državne vodopravne inspekcije vršila je inspekcijski nadzor u periodu od 7. do 11. rujna 2018. a provodila ga je viša vodopravna inspektorica, Branka Krnić, dipl.ing.građ. Inspekcijskim nadzorom nije utvrđena nikakva nesukladnost te da se svi radni procesi odvijaju sukladno važećim zakonskim propisima i projektom propisanim postupcima.

U zaključku o provedenom koordiniranom inspekcijskom nadzoru Inspekcijskih službi Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva rada i mirovinskog sustava, stoji kako nisu uočene nepravilnosti i nezakonitosti koje štete ljudskom zdravlju i onečišćenju okoliša. ŽCGO Marišćina radi u skladu sa svim izdanim dozvolama, te u skladu sa svim zakonskim aktima RH, uz napomenu da će se sve uočene i navedene primjedbe navedene u Zapisniku od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područne jedinice Rijeka biti otklonjene u za to dodijeljenom roku, kažu u Ekoplusu.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu
Biramo najbolje privatne iznajmljivače

Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu