Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
20. listopada 2019.
Gospodarenje otpadom

ČISTOĆA SPREMA NOVI SUSTAV OBRAČUNA Odvoz smeća plaćat će se prema broju članova kućanstva

 Individualizirana naplata skupa, a i rizična da se otpad ne baca uz spremnike kako bi se izbjeglo plaćanje / snimio  V. KRAUZA
Individualizirana naplata skupa, a i rizična da se otpad ne baca uz spremnike kako bi se izbjeglo plaćanje / snimio V. KRAUZA
Autor:
Objavljeno: 14. listopad 2017. u 0:10 2017-10-14T00:10:33+02:00

U zgrade će po fazama stizati spremnici za miješani i odvojeno prikupljeni otpad, koji će biti smješteni u posebne prostorije ili boksove ograđene žicom, a pristup će imati samo stanari koji ih koriste. Za vlasnike privatnih kuća predviđa se korištenje individualnih spremnika, te će im se troškovi obračunavati prema volumenu spremnika i broju pražnjenja, najavljuje direktorica KD-a Čistoća

Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom u skladu je sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom – decidirano tvrdi direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan, odgovarajući na naš upit o zakonitosti sadašnjeg načina obračuna troškova odvoza otpada prema kojemu se cijena obračunava na temelju broja pražnjenja spremnika za otpad i udjelu u volumenu spremnika koji se određuje prema stambenoj površini kućanstava. Različite udruge i političke stranke u zadnje su vrijeme upozoravale da je takav način obračuna nezakonit, jer Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje da se odvoz smeća naplaćuje prema količini, a ne kvadraturi, pa su, primjerice, članovi Eko Stožera Marišćina građane pozvali da na takve račune ulože prigovor i odbiju plaćanje prema obračunu KD Čistoće.

Povjerenstvo postoji još od 2008. godine

Direktorica Čistoće na upit o osnivanju Povjerenstva za prigovore potrošača, što su zatražili i članovi Kriznog Eko Stožera Marišćina odgovara kako ono već postoji.

– Povjerenstvo za reklamacije potrošača na javne usluge održavanja čistoće osnovano je još 2008. godine i redovito se sastaje – kaže Kukuljan. U svom odgovoru posebno ističe kako su nove, više cijene odvoza otpada u prvom redu posljedica novih troškova zbrinjavanja otpada u CZGO Marišćina, koji iznose 470 kuna po toni. Zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način ima svoju cijenu, a ona je znatno viša od odlaganja otpada na deponijima, kaže Kukuljan.

Kasni uredba

Kukuljan, međutim, objašnjava da Čistoća poštuje zakonske odredbe.

– Odvoz se naplaćuje prema količini. Zakon definira da se naplaćuje prema volumenu spremnika i broju pražnjenja. Ono što nije definirano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom jest raspodjela troškova, u slučajevima kada više korisnika odlaže otpad u isti spremnik, što je slučaj kod višestambenih zgrada. Raspodjela je trebala biti definirana podzakonskim aktom, odnosno vladinom Uredbom koja je donesena tek u svibnju ove godine, a stupa na snagu 1. studenog, s rokom početka primjene od šest mjeseci, iako je trebala biti donesena najkasnije godinu dana od stupanja na snagu sadašnjeg Zakona iz 2013. godine. U međuvremenu, Čistoća obračun određuje temeljem Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom koju su donijele jedinice lokalne samouprave na čijem području obavljamo poslove odvoza otpada. U toj odluci definirano je da se pripadajući volumen posude za odlaganje otpada za kućanstva određuje prema kvadraturi stambene površine i mi smo se dužni toga pridržavati – objašnjava Kukuljan.

Što treba sadržavati evidencija?

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom definira da evidencija o preuzetom komunalnom otpadu mora sadržavati podatke o korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, a to su:

oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku

podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu

datum zaprimanja zadnje Izjave

vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama

udio korisnika usluge u korištenju spremnika

datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju (kada je kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja)

Kako Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da se pripadajući volumen spremnika određuje prema broju članova kućanstva, Kukuljan ističe da će se tog kriterija, nakon stupanja Uredbe na snagu i nakon što jedinice lokalne samouprave donesu nove Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom, pridržavati i KD Čistoća.

Što se tiče potpune individualizacije naplate odovoza otpada, prema stvarno predanim količinama, Kukuljan ističe kako bi takav sustav zahtijevao izuzetno visoka ulaganja, uz upitne rezultate, jer bi u tom slučaju postojala realna opasnost od odbacivanja otpada na divlje deponije, ili izvan spremnika, kako bi se izbjeglo plaćanje.

I Klana protiv poskupljenja

Općinsko vijeće Klane deklaracijom je izrazilo svoje neslaganje zbog toga što je Komunalno društvo Čistoća poskupilo uslugu odvoza otpada za 109 posto. Vijeće je skrenulo pozornost na to da odluka o poskupljenju krši zakonske odredbe. Predsjednik Općinskog vijeća Klane Igor Iskra najavio je da će obrasce za reklamaciju računa Čistoće, koji ovih dana stižu kućanstvima, obračunati po poskupljenju od čak 109 posto, učiniti dostupnim svim mještanima u javnim prostorima u Klani. (A. P.)

Priprema terena

– Čistoća je u fazi implementacije novog sustava obračuna usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sukladno odredbama iz Uredbe koja još nije stupila na snagu. Budući obračun troškova temeljiti će se na volumenu prikupljenog otpada, odnosno na broju članova domaćinstva u slučaju zajedničkih spremnika. Sustav koji razvijamo, uzevši kao temelj specifičnosti našeg podneblja, biti će vrlo sličan sustavu gospodarenja otpadom kojeg primjenjuje Grad Ljubljana.

Po fazama ćemo svakom korisniku pridružiti pripadajuće spremnike, za miješani i za odvojeno prikupljeni otpad, pri čemu će spremnici biti smješteni u posebne prostorije, ako ih zgrada ima, ili u boksove ograđene žicom, kojima će pristup imati samo stanari zgrade ili više zgrada, kojima ti spremnici pripadaju. Zbog toga smo već započeli s obilježavanjem spremnika bar-kodovima, a u tijeku su i druge pripreme za implementaciju takvog sustava – ističe Kukuljan, dodajući kako i sama smatra da će takav način prikupljanja otpada i raspodjele troškova biti pravedniji, a ujedno će i stimulirati korisnike da odvajaju što više korisnog otpada, jer će tako smanjiti količinu, a time i cijenu, miješanog komunalnog otpada u spremniku koji im pripada. Za vlasnike privatnih kuća predviđa se korištenje individualnih spremnika, te će im se troškovi obračunavati prema volumenu spremnika i broju pražnjenja.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.