Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 12° 2
Sutra: 19° 23° 2
23. travnja 2018.
Novi slučaj

Benac prodao gradski stan direktoru tvrtke svoje supruge, koji već godinama ne plaća dugove Gradu

Zgrada u ulici Veslarska 2 u kojoj se nalazi sporni stan / Foto. R. BRMALJ
Zgrada u ulici Veslarska 2 u kojoj se nalazi sporni stan / Foto. R. BRMALJ
Autor:
Objavljeno: 20. ožujak 2017. u 20:04 2017-03-20T20:04:05+01:00

Gradski odjel prodao je gradski stan Hasanu Hasaniju, članu uprave tvrtke Vinco kojoj je osnivač tvrtka Vivoda, poduzeće u vlasništvu Benčeve supruge. Hasan Hasani, Vesna Hasani i Jasmina Hasani godinama su dužni Gradu Rijeci. Dio dugova naplaćen je prisilno, a još uvijek su dužni 12.743 kune i zatezne kamate

RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom koji vodi pročelnik Vladimir Benac baš voli surađivati s članovima njegove obitelji, ali i s ljudima koji su na čelu tvrtke Vinco koja je u vlasništvu njegove supruge. Naime, krajem 2015. godine rečeni gradski odjel prodao je gradski stan Hasanu Hasaniju, čovjeku koji je član uprave tvrtke Vinco kojoj je osnivač tvrtka Vivoda, poduzeće u vlasništvu Benčeve supruge.

Zanimalo nas je zbog čega je uopće stan prodan Hasanu Hasaniju, a priča počinje još 1997. godine. Kako navodi pročelnik Benac, riječ je o stanu u potkrovlju zgrade na adresi u Rijeci, Veslarska 2. Stan se sastoji od jedne sobe, dvije sobice, nužnika i hodnika, ukupne površine 37,79 kvadrata.

– Navedeni stan prvotno je dodijeljen u najam jednoj osobi s kojom je 1. travnja 1997. godine sklopljen ugovor o najmu. Dana 5. lipnja 2006. godine u Grad Rijeku pristupila je gospođa Vesna Hasani te izjavila da predmetni stan nitko ne koristi, da ona ima ključeve stana koje je dobila od »neke žene« čije ime ne zna, da u stanu nema nikakvih stvari osim njezinih u jednoj sobi koju koristi oko dva mjeseca.

O navedenom je sačinjena službena bilješka koju je Vesna Hasani i potpisala. Slijedom navedenog, 8. lipnja 2006. godine izvršena je kontrola korištenja predmetnog stana od strane komunalnih redara te je u zapisniku navedeno da je kontrolom utvrđeno kako stan koristi obitelj Hasani, kako su od ukupnog stana uređene i namještene dvije sobe, a kako su u ostalom dijelu stana odložene stvari obitelji Hasani.

Utvrđeno je i kako Vesna Hasani izjavljuje da je obitelj Hasani u posjedu predmetnog stana od 1999. godine i da za to vrijeme najmoprimac nije nikada došao u stan. Navedeni zapisnik potpisala je kao stranka Vesna Hasani, naveo je Benac.

Dakle, ovdje je bitno naglasiti da taj stan uopće nije ni dodijeljen službenim putem ili preko liste obitelji Hasani.

Postupak iseljenja

Benac dalje objašnjava da je, kako obitelj Hasani nije dragovoljno vratila predmetni stan, pred Općinskim sudom u Rijeci pokrenut sudski postupak radi iseljenja i najmoprimca i obitelji Hasani, kao i zbog isplate naknade za korištenje stana u visini slobodno ugovorene najamnine.

Kronologija

Stan je 1997. godine dodijeljen u najam osobi koja tamo nije stanovala od 1999., a možda i nije uopće

- Od 1999. godine, kako sami tvrde, u posjedu stana je obitelj Hasani

- U Gradu Rijeci cijelo vrijeme nemaju pojma što se događa sa stanom

- 2006. Gradu se obraća Vesna Hasani i objelodanjuje im da ona koristi stan

- Obitelj Hasani ne želi izaći iz stana pa Grad pokreće postupak za iseljenje

- Hasani odgovaraju protutužbom i traže naknadu uloženoga u stan

- 2013. Vladimir Benac postaje pročelnik

- 2014. sklapa se sudska nagodba po kojoj je obitelj Hasani dužna Gradu nešto više od 30.000 kuna, a Grad se obvezuje u roku godinu dana prodati stan

- 2015. raspisan je natječaj na koji se javio samo Hasan Hasani. Obitelj Hasani do tada nije platila najveći dio duga

- 2016. Grad Rijeka kreće u utjerivanje dugova obitelji Hasani preko Fine

– U postupku je nedvojbeno utvrđeno da najmoprimac nije koristio stan te je u odnosu na njega tužba naknadno povučena. U istom postupku, Hasan Hasani, Vesna Hasani i Jasmina Hasani podnijeli su protutužbu kojom traže isplatu iznosa od 60.000 kuna na ime naknade nužnih i korisnik troškova učinjenih u predmetnom stanu, ističe Benac.

Kako dodaje, tijekom sudskog postupka, 12. veljače 2013., sačinjen je Nalaz i mišljenje građevinskog vještaka Jasminke Lilić, kojim je vrijednost izvršenih građevinskih radova, za koje Hasani navode da su ih izveli u predmetnom stanu, procijenjena na 51.031,35 kuna.

Navedeni iznos Grad Rijeka je osporavao u sudskom postupku, i to u odnosu na radove koji se odnose na tekuće održavanje koje je u obvezi korisnika, a ne vlasnika stana, te u odnosu na radove na zajedničkim dijelovima zgrade koji padaju na teret svih suvlasnika zgrade, a Grada Rijeke samo u pripadajućem udjelu u suvlasništvu.

– S obzirom na dugotrajnost spora, a u cilju mirnog rješenja i okončanja, 5. prosinca 2014. godine sklopljena je sudska nagodba sa snagom ovršne isprave, pojašnjava Benac, tada već pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Međusobna potraživanja

Nagodbom je utvrđeno da postoje međusobna potraživanja. Konkretno, potraživanje Grada Rijeke prema Hasanu Hasaniju i drugima u iznosu od 15.662 kune na ime uporabe stana, koje se odnosi na razdoblje od siječnja 2000. godine do studenog 2014. godine, u visini slobodno ugovorene najamnine, te zakonske zatezne kamate na taj iznos koje su na dan sklapanja Nagodbe iznosile 19.360,18 kuna, a što sveukupno iznosi 35.022 kuna. S druge strane, je potraživanje Hasana Hasanija i drugih u iznosu od 30.096 kuna na ime uloženih sredstava u stan i zajedničke dijelove zgrade u pripadajućem udjelu.

Nagodbom je utvrđeno da će se izvršiti prijeboj međusobnih potraživanja, a Hasan Hasani i drugi se obvezuju Gradu Rijeci nakon izvršenog prijeboja platiti preostali iznos od 4.926 kuna, sve u roku od 15 dana.

Nadalje, Nagodbom su se Hasan Hasani i drugi obvezali namiriti i djelomične troškove postupka Gradu Rijeci u iznosu od 27.375 kuna, kao i sve ostale troškove nastale u vezi s korištenjem stana obračunate kao preostalo dugovanje na dan sklapanja Nagodbe s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Vladimir Benac, Foto: R. BRMALJ

S druge strane, Nagodbom je Grad Rijeka obvezan da najkasnije u roku od jedne godine pokrene i provede postupak prodaje predmetnog stana putem javnog natječaja.

Tijekom tog vremena Hasan Hasani i drugi obvezani su plaćati uredno sve troškove stanovanja u predmetnom stanu uključujući i troškove slobodno ugovorene najamnine, sve do okončanja postupka kupoprodaje.

U listopadu 2015. godine odlučeno je da se raspisuje natječaj za prodaju po početnoj cijeni od 714,47 eura po kvadratu, odnosno ukupnoj cijeni u iznosu od 27.000 eura.

Dugovi ostali

– U obrazloženju odluke iznijete su sve činjenice utvrđene Nagodbom, kao i činjenica da Hasan Hasani i drugi nisu podmirili potraživanja iz Nagodbe u cijelosti, no da se unatoč tome, upravo pozivom na obvezu Grada Rijeke da u roku od najkasnije jedne godine pokrene i provede postupak prodaje predmetnog stana, predlaže provođenje postupka prodaje. Za predmetni stan je u otvorenom roku zaprimljena jedna ponuda i to ponuda Hasana Hasanija po početnoj prodajnoj cijeni.

Obersnel nije znao

Odluku o prodaji stana potpisao je gradonačelnik Vojko Obersnel koji nije vidio razlog za smjenu pročelnika Benca u priči s uređenjem gradskih poslovnih prostora u kojima stoluje tvrtka u vlasništvu Benčeve supruge. Pitali smo je li gradonačelnik Vojko Obersnel bio upoznat kod donošenja odluka da je Hasan Hasani povezan upravljački s tvrtkama u vlasništvu obitelji pročelnika Vladimira Benca.

– Ne, gradonačelnik nije bio upoznat s poslovnim odnosima g. Hasana Hasanija i tvrtkama koje su povezane ili su bile povezane s članovima moje obitelji budući da to nije bilo bitno za donošenje odluke o nagodbi ili o prodaji stana u Veslarskoj ulici. Naime, nagodba je sklopljena zbog dugotrajnosti spora koji je započeo davno prije no što sam postao pročelnik, a u cilju mirnog rješenja i okončanja postupka. Isto tako, g. Hasani se jedini javio na natječaj i ispunjavao je sve natječajem propisane uvjete. Također, gradonačelnik nije bio upoznat s tom činjenicom niti kada sam kao pročelnik naložio da potraživanja Grada prema g. Hasaniju naplate ovrhom putem Fine, također zbog činjenice da privatni odnosi g. Hasanija i moje obitelji nemaju nikakve veze s činjenicom da on nije izvršio svoje obaveze prema Gradu Rijeci, naveo je pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Vladimir Benac.

Na temelju Informacije Povjerenstva za provedbu natječaja donesen je Zaključak kojim se Hasan Hasani utvrđuje najpovoljnijim ponuditeljem s kojim će se sklopiti Ugovor o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji sklopljen je 17. prosinca 2015. godine s obvezom roka plaćanja kupoprodajne cijene od 60 dana.

Na zamolbu Hasana Hasanija, 15. veljače 2016. sklopljen je Dodatak ugovora radi produljenja roka plaćanja kupoprodajne cijene stana na dodatni rok od 30 dana jer je kupac sredstva za plaćanje stana osigurao putem kredita Erste banke za što mu je bio potreban dodatan rok. Navedeno produljenje uobičajena je praksa u postupcima prodaje stanova. Kupac je izvršio plaćanje kupoprodajne cijene stana u cijelosti 26. veljače 2016. godine, tvrdi Benac.

Zanimalo nas je koliko je obitelj Hasani dugovala Gradu Rijeci prije prodaje stana. Benac obrazlaže da iznos od 4.926, koji je preostao nakon prijeboja, nije plaćen u cijelosti, već je ostalo dugovanje Hasana Hasanija i drugih u iznosu od 2.417 kuna, a nije plaćen ni iznos od 27.375 kuna na ime djelomičnih troškova sudskog postupka.

Tražili otpis

– Hasan Hasani i drugi nisu u potpunosti ispoštovali uvjete iz Nagodbe te je Grad Rijeka Fini, Regionalnom centru Rijeka, 28. studenog 2016. podnio zahtjeve za izravnu naplatu potraživanja na ime uporabe predmetnog stana u iznosu od 3.286 kuna, što se odnosi na zakonske zatezne kamate, te zahtjeve za izravnu naplatu parničnog troška u iznosu od 27.375 kuna. Od navedenih iznosa do danas je u korist Proračuna Grada Rijeke na ime parničnog troška uplaćen iznos od 14.631 kunu, te zatezne kamate od 1.548 kuna obračunate na zakašnjelo plaćanje navedenog iznosa.

U postupku prisilne naplate putem Fine preostao je za naplatu iznos od 12.743 kuna parničnog troška te dug na ime zateznih kamata u iznosu od 1.047 kuna, dok će se zatezne kamate na iznos od 12.743 kune obračunati nakon izvršenog plaćanja, ističe Benac.

Dodatno, kako kaže pročelnik, 8. srpnja 2016. protiv Hasana Hasanija i drugih pokrenut je parnični postupak radi isplate iznosa od 2.539 kuna na ime slobodno ugovorne najamnine za razdoblje od sklapanja Nagodbe do okončanja postupka kupoprodaje predmetnog stana.

– Budući da su ti troškovi nastali nakon sklapanja Nagodbe, nije bilo moguće iste potraživati u prisilnoj naplati u postupku pred Finom. U tijeku tog postupka Hasan Hasani i drugi podmirili su navedeno potraživanje, te je tužba radi isplate utuženog potraživanja povučena, uz daljnje potraživanje parničnog troška koji je nastao. Valja istaknuti i to da je Vesna Hasani u dva navrata podnijela zahtjeve za otpis potraživanja, koji su odbijeni, zaključio je Benac.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka