Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 12° 1
Sutra: 12° 12° 1
14. prosinca 2019.
Brojni projekti

BOLJI KOMUNALNI STANDARD U rujnu očekujte radove na Viškovu: Na jesen će to biti veliko gradilište

Foto V. Karuza
Foto V. Karuza
Autor:
Objavljeno: 16. kolovoz 2018. u 21:07 2018-08-16T21:07:02+02:00

VIŠKOVO Jesen na Viškovu dočekuje brojne projekte. Moglo bi se reći da je izgradnja osnovne škole Marinići prioritet, s obzirom na to da se u Viškovu trenutačno nalazi samo jedna osnovna škola čiji kapaciteti nisu dovoljni i već sada je brojem djece najveća u Županiji. Naime, početkom lipnja provedeno je javno otvaranje ponuda pristiglih na postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije nove škole u Marinićima. Ukupna procijenjena vrijednost ove nabave bila je 1.200.000,00 kuna (bez PDV-a), a u tijeku je pregled i ocjena ponuda u skladu sa zakonskom procedurom. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja te sklapanje ugovora očekuje se tijekom rujna, nakon čega bi se započelo i s izradom predmetne dokumentacije.

Važna sigurnost svih

Također, da bi se djeci i djelatnicima Dječjeg vrtića Viškovo omogućilo normalno korištenje dječjeg igrališta u sklopu vrtića, tijekom rujna je u planu izvesti radove kako za vrijeme velikih kiša ne bi dolazilo do nakupljanja i stajanja vode što onemogućava redovno korištenje igrališta. Stoga će se napraviti dodatna drenaža i popločiti dvorišta, ali i sanacija antistres podloge do čijeg oštećenja je došlo tijekom godina korištenja.

Viškovo / Foto V. Karuza

U Općini Viškovo sustavno se ulaže u izgradnju i uređenje dječjih igrališta koja se redovno održavaju i opremaju novim spravama i igralima i zamjenom dotrajalih. Tako se na području Viškova trenutačno nalazi 15-ak dječjih igrališta, a u pripremi je temeljita rekonstrukcija jednog od njih kao i još nekoliko novih koji bi trebali biti realizirani u idućem razdoblju.
– Važno je omogućiti adekvatnu prometnu infrastrukturu potrebnu za realizaciju planiranih projekata na čitavom području općine kao i osigurati veću prometnu sigurnost i sigurno kretanje pješaka i školske djece. U tu svrhu u pripremi su brojni prometni projekti i transformacija ključnih točaka prometne infrastrukture i javnih površina. Važan čimbenik su svakako i fondovi Europske unije kao značajan instrument za ubrzavanje razvoja općine, stoga je u proteklom razdoblju Općina Viškovo marljivo pristupila prijavama na EU natječaje te tako osigurala sredstva za brojne projekte – kaže načelnica Viškova Sanja Udović i ističe da je proveden postupak javne nabave za izbor izvoditelja za građenje građevine komunalne infrastrukture ceste, nerazvrstane ceste spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići te je u postupku sklapanja ugovora.

Dogovorena nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Općina Viškovo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ugovor je sklopljen  temeljem prijave Općine Viškovo na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a u sklopu ovoga ugovora bit će nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike te kućne kompostere. Sljedeći korak u realizaciji nabave spremnika je prijava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao jedinog prihvatljivog prijavitelja, na Ograničeni poziv za nabavu spremnika  koji će biti objavljen u sklopu Operativnog programa EU-a »Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.«.  Naime, Fond će obaviti prijavu u ime svih jedinica lokalne samouprave na području Hrvatske koje su ispunile uvjete Poziva i iskazale interes. Ukupan iznos nabave spremnika za Općinu Viškovo  iznosi nešto manje od 1.300.000,00 kuna, od čega Općina snosi 15 posto troškova. Cilj ovog poziva je uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Najpovoljniji ponuditelj bila je tvrtka Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica. Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste tako da će biti izgrađena cesta dužine 237,84 metra zajedno s kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom te telekomunikacijskom mrežom. Izgradnjom ceste bit će omogućeno povezivanje prometnice u sklopu sportsko rekreacijske zone Halubjan s postojećom prometnicom te mogućnost realizacije planiranih kapitalnih projekata u sportsko-rekreacijskoj zoni – sportske dvorane s pratećim gospodarskim sadržajima i Zavičajne kuće zvončara kao i javnog parkirališta u sklopu zone, a koji su od interesa za gospodarski i turistički razvoj općine Viškovo. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.673.502,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva financiranja osigurana su iz Europskih fondova, a radovi bi trebali započeti po potpisivanju ugovora, tijekom rujna, a završiti u roku od 8 mjeseci.

Stubište kod crkve

U tijeku je i priprema aktivnosti za rekonstrukciju dijela županijske ceste Mladenići – Ronjgi, projekta kojim će biti izgrađena cesta dužine 970,33 metra zajedno s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, prelaganjem telekomunikacijskih instalacija, izgradnjom dijela sustava odvodnje otpadnih voda te rekonstrukcijom postojećeg vodovoda. Cesta će biti rekonstruirana u cilju poboljšanja horizontalnih i vertikalnih elemenata trase i obnove kolničke konstrukcije, izgradnje nogostupa za pješake, gdje je to moguće obostrano, odnosno premještanje autobusnih stajališta na položaje prometno povoljnije od postojećih.

Gradit će se i nathodnik

Za sve sudionike u prometu na području Viškova jednako je važan i dovršetak projekta nathodnika Marčelji – Ronjgi za pješački i biciklistički promet koji se radi zbog spajanja šetnice koja je presječena izgradnjom državne ceste D 427. Objekt prijelaza povezan je s prilaznim rampama s južne strane iz smjera Ronjgi i sa sjeverne strane iz smjera Marčelja. Biciklistički prijelaz planiran je s asfaltnim kolnikom od crvenog asfalt betona, na njega će biti postavljena i javna rasvjeta. Glavni projekt je dovršen i po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa očekuje se dobivanje građevinske dozvole.

Za bolju međusobnu povezanost glavnog trga u Viškovu s parkiralištem, školom i ostalim sadržajima u centru Općine predviđena je izgradnja javnog stubišta do trga ispred crkve sv. Matej u Općini Viškovo. Za taj projekt dobivena je građevinska dozvola i izrađeni su svi izvedbeni projekti. U rujnu je predviđena prijava projekta vrijednog oko 1.800.000,00 kuna na sufinanciranje putem natječaja za provedbu Podmjere 7.4 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Dodatni iskorak u omogućavanju sigurnije prometne situacije za sve sudionike u prometu su svakako kružna raskrižja s čijom izgradnjom je Općina Viškovo započela 2015. godine, izgradnjom prvog rotora u Marinićima. Uslijedio je rotor Marinići 2 u 2017. godine čije je hortikulturno uređenje nedavno završeno, a nastavlja se s projektima izgradnje kružnog raskrižja u naselju Saršoni i kružnim raskrižjem Halubjan.

S obzirom na pozitivna iskustva, u sklopu nastavka radova na građenju državne ceste D427 investitora Hrvatskih cesta, umjesto četverokrakog raskrižja Halubjan planirano je kružno raskrižje s 4 privoza. Izrađen je glavni projekt te je predan zahtjev za izdavanje izmjene i dopune potvrde glavnog projekta. Projektnu dokumentaciju zajednički financiraju Županijska uprava za ceste PGŽ-a i Općina Viškovo, dok će troškove izvođenja radova snositi investitor gradnje državne ceste.
Svoj rotor i novo prometno rješenje dobit će i naselje Saršoni pa će se tako u sklopu sanacije raskrižja izvesti i nogostupi s pripadajućim pješačkim prijelazima, upojni bunari, nova prometna signalizacija, te autobusna ugibališta. Procijenjena vrijednost radova, koje zajednički financiraju Općina Viškovo i Županijska uprava za ceste iznosi 2 milijuna kuna s PDV-om, od čega će Općina Viškovo izdvojiti 625 tisuća kuna te je u tijeku postupak nabave i odabir izvođača.

Strateško planiranje

Osim radova na kružnom raskrižju, Saršoni dobivaju i novo ruho javne površine u centru naselja neposredno uz zgradu vijećnice i novo kružno raskrižje. Prostor oko zgrade vijećnice Općine Viškovo će se otvoriti prema kružnom raskrižju, uredit će se pješačke površine, izgraditi novo stubište uz zgradu vijećnice, riješiti odvodnja trga, predvidjeti lokacija za novi spomenik koji se izmiješta iz postojećeg raskrižja te osigurati parkirališna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Planirani troškovi su 495.000,00 kn s PDV-om i osigurani su proračunom Općine. Ovaj projekt je prijavljen na sufinanciranje putem javnog poziva objavljenog od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, a u tijeku su pripreme za pokretanje javne nabave.
– Uz znatne napore Općine Viškovo, strateško planiranje i kvalitetne projektne ideje i prijave, pozitivna i potrebna rješenja u napretku općine Viškovo zasigurno neće izostati. Prostor naše općine mnogo je više od velikog broja ljudi koji žive u međusobnoj blizini. Prateći strategiju razvoja, naša nastojanja idu u smjeru da budućim generacijama ostavimo kvalitetne prostorne uvjete, mogućnost održivosti i temelje za dugoročno kvalitetne životne uvjete. Cilj je ravnomjerno razvijati sve segmente kako bi se uspostavio uravnotežen razvoj cijelog područja – naglašava općinska načelnica Udović.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.