Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
27. siječnja 2020.
Gradsko vijeće

Proračun Novog za 2019. "težak" skoro 70 milijuna

Foto: Marin Aničić
Foto: Marin Aničić
Autor:
Objavljeno: 30. studeni 2018. u 12:08 2018-11-30T12:08:02+01:00

NOVI VINODOLSKI Na sjednici Gradskog vijeća Novog Vinodolskog prihvaćen je prijedlog proračuna za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021., kao i sastavni programi, uključujući prijedloge Programa građenja i održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, Plana raspodjele sredstava spomeničke rente te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna grada za 2019. Proračun izosi gotovo 70 milijuna kuna, a preko 60% proračuna utrošit će se na investicijske aktivnosti. Pročelnik Odjela za financije Zoran Tomić predstavio je prijedlog proračuna koji će u 2019. godini iznositi 69.611.500 kuna.

Najveći dio prihoda zauzimaju prihodi od poslovanja koji iznose 59.348.860 kn, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 10.262.640. Rashodi su planirani uz iznosu od 68.469.500 kuna, od toga je 31.686.500 planirano za rashode poslovanja, a 36.783.000 za rashode za nabavu nefinancijske imovine. Razlika od 1.142.000 kuna utrošit će se na financijske izdatke i otplate zajmova.

Predloženi proračun u ukupnim prihodima i rashodima ne razlikuje se znatno od lanjskoga, no nešto je veći od predviđenog zbog investicija prijavljenih na EU fondove. Uređenje poslovne zone Zapad već je prihvaćeno, završna sanacija Duplje će uskoro biti prihvaćena, a smatra se da projekti Reciklažnog dvorišta i pete faze uređenja plaže na Bribirskoj obali imaju dobre šanse da će biti odobreni. Za navedene su projekte u proračunu osigurana sredstva za vlastito učešće u iznosu od 20% do 50%, odnosno 5% kada se radi o Duplji. Ukupna vrijednost sufinanciranja tih projekata je 24 milijuna kuna, a bez tih sufinanciranja, prihodi proračuna iznosili bi 45,6 milijuna kuna.

Investicijske aktivnosti planirane su u iznosu od 42,8 milijuna (61,5% proračuna). Značajna ulaganja za koja su osigurana sredstva u proračunu uključuju drugu fazu uređenja turističke zone Zagori, dvoranu na Bahalinu, unutarnje uređenje Kuće braće Mažuranić i izgradnju Doma zdravlja. Projekti komunalne infrastrukture uključuju, između ostalog, ulaganje u infrastrukturu naselja Kalvarija, uređenje dijela parka Ivana Mažuranića te dječjeg igrališta ispred škole.

Prije usvajanja proračuna bilo je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlog proračuna bio je dostupan na web stranicama Grada od 25. listopada do 14. studenoga, a na njega je stigla jedna primjedba koja je usvojena pa su donacije sportskim i rekreacijskim udrugama s predviđenih 750 tisuća povećane na 850 tisuća kuna.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
U Rijeku stiže PauzaGO: nova usluga omiljene Pauze