Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 9° 6
Sutra: 9° 9° 6
26. siječnja 2020.
Službeno započeli radovi

SASTANAK U VRBOVSKOM Odlagalište Cetin bit će sanirano za devet mjeseci

Odlagalište otpada Cetin uskoro odlazi u povijest / Snimio Marinko KRMPOTIĆ
Odlagalište otpada Cetin uskoro odlazi u povijest / Snimio Marinko KRMPOTIĆ
Autor:
Objavljeno: 26. siječanj 2019. u 8:32 2019-01-26T08:32:00+01:00

Cilj projekta što ga sufinancira EU iz Kohezijskog fonda je sanacija neusklađenog odlagališta neopasnog otpada, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje

VRBOVSKO Prvim sastankom predstavnika Grada Vrbovskog i tvrtke HIS, održanim u prostorijama gradske uprave, uveden je u posao izvođač radova, čime su i službeno započeli radovi na sanaciji i zatvaranju dosadašnjeg gradskog odlagališta Cetin.

Riječ je o projektu koji sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a cilj mu je sanacija neusklađenog odlagališta neopasnog otpada, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koje će pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša.

Provedbom projekta ispunit će se međunarodna obveza definirana Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonijeti održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa i unapređenju prirodnog i održivog okoliša, istaknuto je na ovom početnom sastanku kojem su nazočili i predstavnici usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu, tvrtka Hidro Una te voditelja tehničke pomoći za upravljanje projektom i usluge promidžbe i vidljivosti, tvrtka Pangeo Projekt.

Odlagalište od 1958. godine

Odlagalište otpada Cetin je neuređeno odlagalište na koje se odlagao otpad sakupljen na području Grada Vrbovskog od 1958. godine. Odlagalište je od 15. travnja 2018. zatvoreno za daljnje odlaganje te je planirana njegova sanacija i konačno zatvaranje. Procjenjuje se da je u periodu rada na odlagalište odloženo ukupno oko 55.000 m3 otpada na površini od oko 0,6 hektara.

Monitoring 30 godina

Predviđeno trajanje radova iznosi devet mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta – monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz idućih 30 godina, stoji u izjavi za medije svih sudionika ovog projekta u kojoj se kaže i ovo:

»Sanacija odlagališta obuhvatit će preslagivanje odloženog otpada te oblikovanje tijela odlagališta, na koji će se ugraditi završni pokrovni sloj koji će spriječiti prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta i stvaranje novih procjednih voda. Oko cijelog tijela odlagališta izgradit će se obodni kanal u kojem će se prikupljati oborinske vode koje će se slijevati sa zatvorenog tijela odlagališta. Nakon završetka radova na građenju, zemljište oko građevine će se očistiti i sanirati, a okoliš ozeleniti autohtonim zelenilom. Nakon provođenja sanacije i uređenja odlagališta cjelokupan zahvat – prostor unutar ograde odlagališta zauzimat će površinu od 1,08 hektara, s oko 55.000 m3 otpada bez mogućnosti daljnjeg odlaganja.

Slika3_revB

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cetin provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Troškove izvođenja radova sanacije, nadzora radova, tehničke pomoći u provedbi projekta i promidžbenih aktivnosti sufinanciraju Europska unija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi maksimalno 5,7 milijuna kuna, a od tog je iznosa do 2,9 milinjuna kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će s maksimalno 350.055 kuna projekt sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali potreban iznos od 172.027 kuna financirat će Grad Vrbovsko iz svojeg proračuna«, stoji u izjavi za medije.

Odvoz na Marišćinu

Svakako valja napomenuti da je Grad Vrbovsko rješavanju problema prikupljanja i odvoza otpada pristupio vrlo studiozno pa se otpad s područja Grada zbrinjava na CGO Marišćina i to tako da se prikuplja kamionima te se na pretovarnoj stanici u Vrbovskom prebacuje u prikolicu s press kontejnerom.

Prikupljeni otpad se zatim minimalno jednom tjedno (u količini od otprilike 17 tona) odvozi na CGO Marišćina. Cijena zbrinjavanja otpada na CGO Marišćina za grad Vrbovsko trenutno iznosi oko 10.738,75 kuna tjedno, odnosno 42.955,00 kuna mjesečno. Zbog potrebe zatvaranja odlagališta Cetin i njegove sanacije, Grad Vrbovsko je morao uložiti znatna sredstva u izgradnju pretovarnog mjesta i osiguranja potrebnih uvjeta za zbrinjavanje otpada na CGO Marišćina, što je uz obvezu odvojenog prikupljanja otpada znatno podiglo troškove zbrinjavanja otpada na području grada, a time i cijenu za krajnjeg korisnika.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu
Biramo najbolje privatne iznajmljivače

Dodijeljena nagrada digitalnom šampionu