Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 21° 1
Sutra: 21° 21° 1
23. listopada 2019.
Korak do neba

ŽIČARA UČKA POČINJE REALNOST Ideja stara stotinu godina završila svoj ključni financijski proces

arhiva NL
arhiva NL
Autor:
Objavljeno: 9. veljača 2018. u 7:12 2018-02-09T07:12:30+01:00

Voditelj projekta Žičara Učka Mladen Blažević ističe da je u dokapitalizaciji prikupljeno dovoljno novca za iduću fazu razvoja ovog projekta. To je izrada glavnog i izvedbenog projekta, na temelju čega će društvo zatražiti građevinsku dozvolu za izgradnju žičare i potrebne infrastrukture

Žičara Učka, društvo koje od 2010. razvija ideju staru više od stotinu godina o tome da se na području Liburnije sa žičarom povežu more i planina, završilo je svoj ključni financijski proces, dokapitalizaciju društva. Naime, zainteresirani poslovni krugovi, građani i lokalna i regionalna samouprava mogli su do 31. siječnja 2018. sudjelovati u procesu povećanja temeljnog kapitala Žičare Učka. Proširenje vlasničke strukture društva, nužno je kako bi se moglo nastaviti s razvijanjem projekta izgradnje žičare na Učku.

Kao što je poznato, žičara bi povezala Medveju i Vojak u dužini od gotovo pet kilometara, a dokapitalizacija društva protekla je iznad očekivanja Uprave. To je dobar signal da postoji zanimanje raznih društvenih čimbenika za ovaj kapitalni turistički i gospodarski pothvat na Učki, odnosno da šira zajednica vjeruje u njegovu realizaciju i korisnost. Gradsko vijeće Opatije, može se navesti kao svježi primjer, na svojoj sjednici u srijedu prihvatilo je prijedlog društva da ova lokalna jedinica također sudjeluje u dokapitalizaciji Žičare sa 160 tisuća kuna.

Drugim riječima, povećanje temeljnog kapitala društva čini žičaru korak bliže realnosti, odnosno izgradnji. Jasno, pred Miloradom Stanićem, Željkom Kuišem i Mladenom Blaževićem, volonterskim trojcem koji se okupio u Žičara Učka d.o.o. i uhvatio u koštac s kompliciranom i dugotrajnom realizacijom ideje o izgradnji učkarske žičare, za koju su mnogi i danas sigurni da je utopijske naravi, još je puno organizacijskog posla. No, ključni posao, povećanje temeljnog kapitala društva, dao im je snažan vjetar u leđa.

Vjetar u leđa

Naime, u tom procesu temeljni kapital društva narastao je s 2.157.000 kuna na 4.108.000. Prikupljeno je, dakle, 1.951.000 kuna, što je gotovo maksimalni iznos koji je Skupština dopustila za dokapitalizaciju. Osim toga, značajno je povećan broj udjeličara – s 209 na njih 275, što govori da se okupilo novih 66 članova koji vjeruju u uspjeh ove investicije.

Voditelj projekta Žičara Učka Mladen Blažević ističe da je u dokapitalizaciji prikupljeno dovoljno novca za iduću fazu razvoja ovog projekta, što je bio i smisao tog procesa. To je, pojašnjava Blažević, izrada glavnog i izvedbenog projekta, na temelju čega će društvo zatražiti građevinsku dozvolu za izgradnju žičare i potrebne infrastrukture. U tom smislu posebno je važna prilazna cesta do polazne stanice u Medveji, odnosno iza sadašnjeg autokampa.

»Izrada glavnog i izvedbenog projekta društvo će koštati oko tri milijuna kuna. Polovina tog iznosa prikupljena je procesu dokapitalizacije društva. Drugi dio osigurava se iz državnih i lokalnih potpora u 2018. godini. S obzirom na to da je u dokapitalizaciji prikupljeno gotovo dva milijuna kuna i s obzirom na očekivane potpore s državnog nivoa, društvo neće imati novčanih prepreka da krene u pripremanje glavnog i izvedbenog projekta. To nije posebno dugotrajan i kompliciran postupak, pojašnjava prokurist društva Milorad Stanić koji vjeruje da bi građevinska dozvola mogla biti dobivena do konca 2018. godine.

Vjeruju u projekt

Voditelj projekta Blažević posebno važnim ocjenjuje podatak da je dokapitalizacija okupila ulagače različitih profila, zanimacija, financijskih mogućnosti, ali i životne dobi. Blažević tako navodi da su udjeličari društva postali i umirovljenici. Početni ulog nije bio mali, odnosno Skupština je donijela odluku o tome da je minimalni iznos uplate tisuću kuna.

»Nije, naravno, korektno navoditi imena novih udjeličara, ali možemo ilustrirati da su od 66 novih članova društva, njih čak 56 fizičke osobe. Dakle, građani. To je podatak koji nas posebno veseli, što nam govori da naši ljudi vjeruju u ovaj projekt. U vlasništvo društva ušlo je još osam pravnih osoba i dvije jedinice lokalne samouprave (Grad Krk i Općina Kršan). Tako da ukupnu vlasničku struktura društva sada čine dvije županije (Primorsko-goranska i Istarska), osam jedinica lokalne samouprave (Lovran, Opatija, Matulji, Kastav, Mošćenička Draga, Omišalj, Krk i Kršan), 38 gospodarskih subjekata i 227 fizičkih osoba, pojašnjava Mladen Blažević koji navodi da je ovo dobar primjer kako bi se na sličan način moglo krenuti i u samu izgradnju žičare.

Blažević, Stanić i Kuiš naime ocjenjuju da bi bilo idealno kad bi se izgradnja žičare temeljila na domaćem kapitalu. Radi se o financijski zahtjevnom projektu, pa je takva mogućnost i teže ostvariva. Naime, izgradnja žičare od Medveje do Vojaka s pristupnom cestom do polazne stanice žičare procjenjuje se na vrijednost od 23 milijuna eura. Žičara na Učku predviđena je kao jedna od tri faze Regionalnog razvojnog projekta Učka čije su komponente, pored žičare, još i visitor centar na Učki te marina s parkiralištem u Medveji. Ukupna vrijednost RRP Učka je 39,5 milijuna eura, odnosno gotovo 300 milijuna kuna.

Kapitalna investicija

Iz dokumentacije o dokapitalizaciji vidi se da su građani sudjelovali sa 700.000 kuna, gospodarski subjekti s 435.000 kuna, a lokalna i regionalna samouprava izdvojila je 816.000 kuna. Najveći pojedinačni ulagači u dokapitalizaciji su Primorsko-goranska županija, Grad Opatija i Općina Lovran, svaki s po 160.000 kuna.

Prokurist društva Milorad Stanić slaže se s konstatacijom da je povećanje temeljnog kapitala Žičare Učka na neki način bio i referendum građana koji su svojim uplatama na dobar način pokazali što misle o ideji da se more i planina konačno povežu sa žičarom.

»Građani su svjesni činjenice da nam nedostaje kapitalnih investicija koje će mijenjati gospodarsku i turističku sliku kvarnerskog zaljeva i Liburnije. Očito je da građani u žičari vide jedan takav projekt«, smatra prokurist Željko Kuiš.

Izgradnja uz pomoć EU fondova

Izrada Studije opravdanosti ukupnog projekta po metodologiji za europske fondove još je jedan važan dokument koji je pred upravom društva. Naime, treba nastojati, smatra uprava žičare, da se izgradnja žičare financira putem europskih fondova. Izrada Studije opravdanosti je u tijeku, a potrebna financijska sredstva u procijenjenoj vrijednosti od 1.000.000 kn društvo planira osigurati iz dodatnih bespovratnih potpora bilo nadležnih ministarstava ili Primorsko-goranske županije, a za što su sredstva već djelomično i osigurana u proračunu PGŽ-a za 2018. godinu.

Stanić ističe da bi žičara mogla povećati prosjek broja dana boravka turista na Kvarneru i Liburniji. Naime, tumači Stanić, žičara sama po sebi je već dobar adrenalinski mamac za turiste, s obzirom na devet minuta, to jest gotovo pet kilometara koliko traje put do Vojaka. Osim toga, podsjeća Stanić, Javna ustanova Park prirode Učka je već dobila europski novac za svoju kapitalnu investiciju Učka 360 stupnjeva (vidikovac na Poklonu s pratećim sadržajima u iznosu od 5,5 milijuna eura čija je realizacija u tijeku). Posjetitelji Učke tako će dobiti niz novih zanimljivih sadržaja, a većina njih mogla bi jednog dana upravo stizati žičarom koju Park prirode Učka prihvaća kao glavni ulaz u park.

Početak u realizaciji projekta Učka 360 stupnjeva je dakle komplementarna izgradnja žičare. Žičara je odnedavno proglašena investicijom od županijskog strateškog značaja, pa je i uvrštena u službeni katalog Državne agencije za investicije i konkurentnost, što sugerira na zaključak da učkarska žičara nije više samo stoljetni san, nego postaje realnost.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.