Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
8. prosinca 2019.
Stigle dvije ponude

PLAŽA IČIĆI Dujmićeva supruga i gradski vijećnik Puž u bitki za kiosk od 12 kvadrata

Zahtjevi za  koncesijska odobrenja rješavaju se isključivo prema redoslijedu zaprimanja / Snimio Sergej DRECHSLER
Zahtjevi za koncesijska odobrenja rješavaju se isključivo prema redoslijedu zaprimanja / Snimio Sergej DRECHSLER
Autor:
Objavljeno: 28. siječanj 2019. u 13:12 2019-01-28T13:12:24+01:00

Dvojbeno je što je obavijest o prikupljanju ponuda na gradskom web portalu osvanula 2. siječnja 2019. u 10 sati, tek nakon što su ponude već bile predane u gradsku pisarnicu koja se otvara u devet sati. Nije teško pretpostaviti da je prva predana ponuda tvrtke Marea jer je vlasnica Dajna Dujmović, prema našim informacijama, već u ranim jutarnjim satima čekala ispred pisarnice

RIJEKA Supruga opatijskoga gradonačelnika Ive Dujmića, Dajna, kako sada stvari stoje, i 28 godinu će dobiti mogućnost da iz kioska od 12 kvadrata na plaži Ičići iznajmljije suncobrane, ležaljke, sandoline i sefove.

Gradonačelnik Dujmić već je uoči izbora koji su se održali 2017. godine, a u vezi s tim slučajem, poručio da nije u sukobu interesa i da se protiv njega vodi prljava politička kampanja. No, za razliku od prijašnjih godina, ovaj put nije stigla samo jedna prijava za jedno od koncesijskih odobrenja na plaži Ičići.

Stigla je još jedna ponuda pa će Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja imati zanimljiv posao odabira. Tu drugu ponudu dostavila je tvrtka Sunčana Opatija kojoj je jedan od osnivača Igor Puž, opatijski gradski vijećnik. Tim više što je ovaj put sastav Vijeća takav da većinu čine članovi koji su oporba opatijskoj izvršnoj vlasti, odnosno gradonačelniku Dujmiću. Vijećem predsjeda SDP-ovac Danko Žitinić.

Kasnila obavijest

Stručne službe Grada Opatije o cijelom slučaju nemaju nikakvu dvojbu jer je njihova preporuka da se koncesijsko odobrenje dodijeli onome tko je prvi predao ponudu. A to je, podrazumijeva se, napravila tvrtka u vlasništvu Dujmićeve supruge.

Zahtjevi za dodjelu koncesijskih odobrenja pristiglih u razdoblju od 2. siječnja do 21. siječnja 2019. godine razmatrat će se na sjednici Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, koja će se održati 29. siječnja 2019. godine.

No, iako u stručnim službama Grada Opatije nemaju nikakvih dvojbi da cijelu priču treba provesti načelom tko prvi – njegova djevojka, dvojbeno je to što je obavijest o prikupljanju ponuda na gradskom web portalu osvanula 2. siječnja 2019. godine u 10 sati, tek nakon što su ponude već bile predane u gradsku pisarnicu koja se otvara u devet sati.

Nije teško pretpostaviti da je prva predana ponuda tvrtke Marea jer je vlasnica, prema našim informacijama, već u ranim jutarnjim satima čekala ispred pisarnice.

Marea, Dajna Dujmić, Ičići, snimio Sergej DRECHSLER

– Koncesijska odobrenja i Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom treba promatrati iz šireg spektra jer se vezuju za ukupno 67 mikrolokacija na području grada Opatije i mogućnost obavljanja djelatnosti na tim lokacijama za gotovo 100 subjekata. Plaža Ičići obuhvaća samo 11 mikrolokacija i do 2018. godine obavljanje gospodarske djelatnosti od samo 11 subjekata. Plaža Ičići je do današnjeg dana bila u više različitih pravnih režima koji omogućavaju gospodarsko korištenje iste. Do 2004. godine u režimu koncesijskih odobrenja, od 2004. godine do završno s lipnjom 2016. godine u režimu koncesija i podkoncesija te od srpnja 2016. godine ponovo u režimu koncesijskih odobrenja, a uvažavajući negativni stav građana i javnosti oko dodjela koncesija na pomorskom dobru na području grada Opatije kao kod plaže ispod hotela Royal i plaže Lido, dakle Grad Opatija je zatražio od Primorsko-goranske županije da se plaža Ičići ne koncesionira jer se radi o plaži koja se kroz cijelu godinu koristi kao javna površina za razne sadržaje – šetnju, rekreaciju, igralište za djecu... Na prijelazu iz režima koncesija i podkoncesija u režim koncesijskih odobrenja subjekti koji su na plaži Ičići obavljali gospodarsku djelatnost podnijeli su zahtjeve za koncesijska odobrenja te su nastavili obavljati gospodarsku djelatnost, a većim dijelom jer je za vrijeme Gradskog poglavarstva 2004. godine Grad Opatija kroz provedeni javni natječaj, svim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na plaži Ičići nametnuo obvezu da o svom trošku pribave u vlasništvo tipski jednoobrazni kiosk prema specifikaciji. Do 2019. godine na plaži Ičići nikada za jednu mikrolokaciju nije postojalo više zahtjeva, vjerojatno zato jer su potencijalni podnositelji zahtjeva za koncesijsko odobrenje htjeli izbjeći obvezu plaćanja pribave novog objekta u kojem bi obavljali svoju djelatnost, a budući da su postojeći jednoobrazni kiosci na plaži Ičići u privatnom vlasništvu – pojašnjava pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije Filip Vlah. On dodaje i stav Udruženja obrtnika Liburnije da na toj lokaciji posluje nekolicina obrtnika i zajedno s ostalim poduzetnicima čine cjelinu od jedanaest koncesionara koji su tamo godinama prisutni u raznim poslovima od ugostiteljskih, sportskih i ostalih uslužnih aktivnosti.

Izbjegavanje »tenzija«

– Na osnovu navedenog smatramo da nema potrebe stvarati negativne tenzije u vrijeme pripreme sezone dovodeći u sumnju bilo čije koncesijsko odobrenje jer je odluka Grada Opatije bila jasna, transparentna i u skladu s postojećim zakonom i propisima. Ne treba nam slučaj plaže Medveja ili Zlatni rat na Bolu. Plaža Ičići kao kompleks svojim sadržajima pruža niz mogućnosti na zadovoljstvo posjetitelja i gostiju i što je najvažnije, tamo je posao pronašlo jedanaest koncesionara s dvadesetak djelatnika čija radna mjesta ne smijemo dovoditi u pitanje, tvrde u Udruženju obrtnika Liburnije.
Budući da više od dva desetljeća nije bilo konkurencije kada je riječ o iznajmljivanju sandolina, suncobrana i ležaljki, zanimalo nas je kakva je procedura odabira ponuđača.

Posao iznajmljivanja obavlja se od 1991. godine

Od 1. srpnja 2016. godine do kraja 2018. godine djelatnost iznajmljivanja suncobrana ležaljki i pedalina na plaži Ičići, temeljem koncesijskih odobrenja obavljala je Marea d.o.o. Ičići. Riječ je o tvrtki u vlasništvu Dajne Dujmić, supruge opatijskoga gradonačelnika Ive Dujmića. 
– Međutim, radi potpunije informacije ističemo da je ista tvrtka djelatnost obavljala još od 1991. godine, prvo u režimu koncesijskih odobrenja, a od 2004. godine do lipnja 2016. godine u režimu podkoncesionara te da do 2019. godine za ovu namjenu na plaži Ičići nije bilo drugih zainteresiranih pravnih subjekata. Prethodno imenovano trgovačko društvo je samo jedan od ukupno 11 gospodarskih subjekata koji obavljaju gospodarsku djelatnost na ovoj plaži – navodi pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije Filip Vlah.

– Procedura i način dodjele koncesijskog odobrenja propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske, a ne jedinice lokalne samouprave. Uredba nadalje propisuje i podjelu nadležnosti tijela jedinice lokalne samouprave tako da gradonačelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga županijskom upravnom odjelu nadležnom za poslove pomorstva najkasnije do 1. prosinca tekuće godine za iduću godinu radi dobivanja potvrde o usklađenosti sa županijskim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja. Na području svake jedinice lokalne samouprave na čijem području postoji pomorsko dobro osniva se Vijeće za koncesijska odobrenja koje imenuje Gradsko vijeće i sastoji se od predsjednika i četiri člana – tri predstavnika grada, predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i predstavnik lučke kapetanije, kojem se podnosi zahtjev za davanje odobrenja i koje odlučuje o podnesenom zahtjevu. S obzirom na to da je koncesijsko odobrenje upravni akt, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja prilikom odlučivanja o pojedinom zahtjevu dužno je primjenjivati odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Stoga se ista dodjeljuju po zahtjevu, a ne po javnom pozivu, natječaju ili slično.

Zahtjevi za koncesijska odobrenja rješavaju se isključivo prema redoslijedu zaprimanja, uvjet za dodjelu istoga je usklađenost s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom – pojašnjava Vlah. On naglašava da se zakonska regulativa i ovakav postupak dodjele koncesijskih odobrenja nije mijenjao od 2004. godine, odnosno 14 godina.

Godišnji plan

– Grad Opatija je u više navrata ukazivao na nedostatke postojeće zakonske regulative, zalažući se da se koncesijska odobrenja stječu natječajem po uvjetima najviše ponuđene naknade. Pozivom na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2019. godinu, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdao je potvrdu o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, s posebnom napomenom da primjena Plana Grada može početi tek od 1. siječnja 2019. godine. Slijedom navedenog Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije objavljen je na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama prvog radnog dana u 2019. godini, odnosno godini za koju se Plan i primjenjuje. S obzirom na to da ranijih godina Plan nije javno objavljivan, jer ta obaveza zakonski ni ne postoji, kao i ranijih godina svi zainteresirani provjeravali su već u prosincu 2018. godine u kojoj je fazi donošenje Plana te su informirani o danu s kojim je plan dobio potvrdu i danu od kojeg se primaju zahtjevi. Također napominjemo da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije, održanoj dana 19. prosinca 2018. godine na vijećničko pitanje dan i izričiti odgovor da se Plan za 2019. godine počinje primjenjivati s početkom 2019. godine i da se od 2. siječnja mogu podnositi zahtjevi – kaže Vlah.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.