Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
24. listopada 2019.
Pod povećalom

Opatija 21 prekršila dva članka Zakona o javnoj nabavi

Igor Štok  / snimio M. ANIČIĆ
Igor Štok / snimio M. ANIČIĆ
Autor:
Objavljeno: 8. veljača 2018. u 14:32 2018-02-08T14:32:20+01:00

Direktor ove tvrtke je propustio širu javnost, ali i opatijsko Gradsko vijeće upoznati sa svim detaljima rješenja Državne komisije te je objavio one informacije koje su išle u prilog firmi koju vodi, odnosno naveo samo onaj dio rješenja u kojem se odbacuju navodi iz žalbe firme Came Adriatic

Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave donijela je rješenje prema kojem je žalba kastavske firme Came Adriatic na natječajnu dokumentaciju Opatije 21 osnovana i dopuštena. Naime, putem javne nabave gradska firma Opatija 21 potraživala je nekoliko desetaka novih automata za naplatu parkiranja na području Grada Opatije koji su trebali biti kupljeni i postavljeni do 10. ožujka kad istječe koncesija Liburnija parkingu.

Međutim, Državna komisija na osnovu žalbe Came Adriatica pokrenula je po službenoj dužnosti cjeloviti postupak provjere natječajne dokumentacije Opatije 21, pri čemu je ustanovila »osobito bitne povrede« dva članka Zakona o javnoj nabavi.

Igor Štok: Moj osvrt na rješenje Državne komisije

– Državna komisija postupa po redoslijedu odlučivanja kako im je naloženo Zakonom o javnoj nabavi 2016. te je rješenjem utvrdila da je žalba dopuštena jer je žalitelj registriran za djelatnost, uredna jer je žalitelj platio 5.000 kuna te da je izjavljena od ovlaštene osobe. Prvim pregledom žalbe Državna komisija ustanovila je da je žalba pravodobna jer je Opatija 21 d.o.o. u tijeku postupka imala izmjenu dokumentacije o nabavi. Ali detaljnijim pregledom utvrdila je da je: »Ukoliko je žalitelj smatrao da je dokumentacija o nabavi nezakonita u dijelu tehničkih uvjeta objavljenom 27. listopada 2017. trebao je izjaviti žalbu u roku od deset dana od objave poziva na nadmetanje. Slijedom navedenog, ocijenjeno je da je s ovim žalbenim navodom žalitelj zakasnio.«

Iako je Državna komisija zaključila da je žalbeni navod zakašnjeli, krenula je u daljnju analizu žalbe žalitelja, što Opatija 21 d.o.o. smatra nerazumnim. U drugom dijelu rješenja Komisija je odlučivala o žalbenom navodu prihvaćanja savjeta neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu te zaključio da: »možebitna okolnost da je određeni gospodarski subjekt sudjelovao u pripremi postupka nabave sama za sebe nije protivna odredbama Zakona. Slijedom navedenog, budući da eventualno sudjelovanje gospodarskog subjekta nije protivno odredbama ZJN 2016, žalbeni navod je ocijenjen neosnovanim.« Stoga naručitelj Opatija 21 d.o.o. iz rješenja Komisija zaključuje da su žalbeni navodi žalitelja u potpunosti odbijeni. Međutim, Komisija po službenoj dužnosti analizira kompletnu dokumentaciju neovisno o žalbenim navodima žalitelja, a po službenoj dužnosti donosi sljedeće zaključke da je potrebno izmijeniti dvije točke dokumentacije o nabavi. Kako bi zaštitio interese tvrtke Opatije 21 naručitelj Opatija 21 je tražio da isporučitelj opreme ima certifikat i za prodaju i održavanje iste, što Komisija nije prihvatila kao uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, a što je proglasila osobito bitnom povredom postupka. Nadalje, Komisija smatra da tehnička i stručna sposobnost mora biti u skladu s predmetom nabave te su zaključili da bi Opatija 21 d.o.o. morala doraditi uvjete tehničke i stručne sposobnosti.

Zaključno, Državna komisija naložila je naručitelju Opatija 21 d.o.o. da: »u nastavku postupka postupi sukladno članku 219. st. 4. ZJN 2016 što znači da smo mogli nastaviti postupak ili ga poništiti.« Iako Komisija nije prihvatila žalbene navode žalitelja, istovremeno je naložio naručitelju da plati trošak naknade za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5.000 kuna. Naručitelj Opatija 21 d.o.o. je donio poslovnu odluku o poništenju postupka zbog novonastalih okolnosti, a vezano za Odluku Liburnija parkinga d.o.o. da po posebno povoljnim uvjetima proda svoju opremu. Prije samog poništenja naručitelj je ispunio zakonsku obvezu plaćanja 5.000, kuna, stoji u pismenom očitovanju direktora Opatije 21 Igora Štoka.

Nadoknada troškova

Prema rješenju Komisije, Opatija 21 nije smjela u natječajnoj dokumentaciji postaviti uvjet da prodavač automata za parkiranje ujedno mora pružiti uslugu njihovog postavljanja na opatijske ulice. Također, Komisija je kazala da Opatija 21 nije smjela tražiti od prodavača ni to da u idućem periodu održava aparate za naplatu parkiranja.

Osim toga, Državna komisija ustanovila je još jedan sporni detalj u pripremanju natječajne dokumentacije, taj da Opatija 21 nije imala ovlaštenu osobu za provođenje postupka javne nabave. Na osnovu toga, Komisija je naložila Opatiji 21 da nadoknadi Came Adriaticu troškove žalbenog postupka u iznosu od pet tisuća kuna.

Ovakvo rješenje Državne komisije bacilo je posve novo svjetlo na dosadašnji rad direktora Opatije 21 Igora Štoka. Naime, Štok je propustio širu javnost, ali i opatijsko Gradsko vijeće upoznati sa svim detaljima rješenja Državne komisije. Direktor Opatije 21 u javnost je pustio one informacije koje su išle u prilog firmi koju vodi, odnosno naveo je samo onaj dio rješenja u kojem se odbacuju navodi iz žalbe firme Came Adriatic. Državna komisija doista je odbacila onaj dio žalbe u kojem Came Adriatic sumnja da je u postupku javne nabave za kupnju aparata za parkiranje pokušalo pogodovati jednoj međimurskoj firmi, čiji su automati na opatijskim ulicama.

Zašto je poništen natječaj

Komisija je takve navode ocijenila neosnovanima, objašnjavajući da Zakon dopušta Opatiji 21 traženje savjeta neovisnih stručnjaka ili nadležnih tijela. No, pod uvjetom, »da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti dopušta«.

Prema svemu sudeći, razlozi koji su u konačnici prisilili direktora Štoka da poništi cijeli natječaj za kupnju novih aparata za parkiranje nisu samo povezani s odlukom Liburnija parkinga da svoju opremu proda Opatiji 21, već se mogu povezivati i s natječajnom dokumentacijom koja nije bila u cijelosti u skladu sa zakonom.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.