Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
27. siječnja 2020.

Pravila nagradnog natječaja Novog lista - "Osvoji dres s potpisom"

Reuters
Reuters
Objavljeno: 9. listopad 2018. u 8:19 2018-10-09T08:19:54+02:00

Donosimo pravila nagradnog natječaja Novog lista.           

          PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA "NOVOG LISTA" d.d. Rijeka – „Osvoji dres s potpisom“

 

          I. OPĆE ODREDBE

          Članak 1.

 

Priređivač i organizator nagradnog natječaja „Osvoji dres s potpisom“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Novi list novinsko nakladničko dioničko društvo (skraćeno: Novi list d.d.) iz Rijeke, Zvonimirova 20a, OIB: 44110106406 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Natječaj će se održati u razdoblju od dana 09. listopada 2018. godine s početkom u 10:00 sati do dana 19. listopada 2018. godine u 10:00 sati.

 

         II. NAGRADNI FOND

 

Članak 2.

Nagradni fond Natječaja uključuje slijedeće:

- jedan primjerak dresa hrvatske nogometne reprezentacije Ivana Rakitića s njegovim potpisom

- jedan primjerak dresa hrvatske nogometne reprezentacije Andreja Kramarića s njegovim potpisom.

Ukupan broj dobitnika iznosi 2 (dva), a svaki od dobitnika ostvaruje pravo na 1 (jedan) potpisani dres prema Pravilima ovog Natječaja.

Sudionici Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima, kao niti novčanu isplatu protuvrijednosti nagrade.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 III. UVJETI SUDJELOVANJA

 

Članak 3.

U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe na području Republike Hrvatske registrirane na društvenoj mreži Facebook pod uvjetima korištenja koje definira Facebook.

Prilikom podnošenja svog nagradnog odgovora, kao i do kraja cijelog razdoblja trajanja Natječaja kako je definirano u članku 1. stavak 2. ovih Pravila (19. Listopad 2018. godine u 22:00 sati), natjecatelji na svom Facebook profilu moraju imati istaknuto osobno ime i prezime te naslovnu (profilnu) fotografiju iz koje će biti vidljivo njihovo lice, sve kako bi se nedvojbeno utvrdio stvaran identitet fizičke osobe natjecatelja.

Nagradni odgovori podneseni pod pseudonimima ili naslovnim (profilnim) fotografijama na kojima nije vidljivo lice podnositelja nagradnog odgovora (sudionika), neće se uzeti u obzir.

Svi nagradni odgovori koji budu sadržavali bilo kakve pogrdne komentare ili objave (pisane ili slikane) u vezi Hrvatske nogometne reprezentacije, Hrvatskog nogometnog saveza te zaposlenika istoga ili nogometaša koju nastupaju ili su nastupali za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, također se neće uzeti u obzir.

Priređivač pridržava diskrecijsko pravo odlučiti koji će se nagradni odgovori odnosno objave, ukoliko bude bilo potrebe, ocijeniti pogrdnima.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Natječaju, no ukoliko je sudionik maloljetna osoba, Priređivač će za sudjelovanje i dodjelu nagrade tražiti suglasnost roditelja ili skrbnika pri čemu će biti potrebno prezentirati isprave kojima se dokazuje roditeljski, odnosno skrbnički odnos.

Članak 4.

Djelatnici Priređivača i njihova matična društva, podružnice, povezana društva kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, djeca, braća i sestre, supružnici, bez obzira na mjesto boravka) i osobe koje žive u istom kućanstvu, bez obzira na rodbinsku povezanost, su isključeni od sudjelovanja u Natječaju.

Članak 5.

Slanjem svog nagradnog odgovora (u daljnjem tekstu: Nagradni odgovor) na pitanje postavljeno na web portalu Priređivača (www.novilist.hr) ili Facebook objavi na Facebook stranici Priređivača (https://web.facebook.com/novilist/) od dana 09. listopada 2018. godine, sudionici Natječaja potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima nagradnog natječaja, da ih prihvaćaju u cijelosti te da pristaju na to da se njihov odgovor, uz označavanje njihovog Facebook profila, objavi na Facebook stranici Priređivača.

         IV. NAČIN SUDJELOVANJA I PROVOĐENJE NATJEČAJA

Članak 6.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je slijedeće:

- zapratiti (follow) Facebook stranicu Priređivača (https://web.facebook.com/novilist/) - na što zanimljiviji i originalniji način odgovoriti na pitanje objavljeno na web portalu Priređivača i na službenoj Facebook stranici Priređivača (https://web.facebook.com/novilist/).

Članak 7.

Podnositelji nagradnog odgovora (sudionici Natječaja) moraju odgovoriti na jedno ili oba sljedeća pitanja:

  1. Ivan Rakitić – Raketa

Naš Ivan, najpoznatija hrvatska raketa, veznjak u Barceloni i najveći osmjeh hrvatske reprezentacije. Najoriginalniji komentar na nadimak Ivana Rakitića (Raketa) Novi List i HNS nagrađuju originalnim dresom s Ivanovim potpisom.

  1. Andrej Kramarić

Fantastični napadač, miljenik riječkih navijača koji je na Svjetskom prvenstvu pobrao sve simpatije nacije. Igrač čiji su nas golovi odveli na legendarno Svjetsko prvenstvo. Njegovi "lažnjaci" najbolje prolaze kada ih najviše trebamo. Napiši kako bi ti "prodao" lažnjaka u stilu Andreja Kramarića. Najoriginalniji komentar Novi List i HNS nagrađuju originalnim dresom s Andrejevim potpisom.

Nagradni odgovori na jedno ili oba prethodno navedena pitanja, a objavljeni od dana 09. listopada 2018. godine u 10:00 sati do dana 19. listopada 2018. godine u 22:00 sati ulaze u obzir za dodjelu nagrade iz nagradnog fonda (po jedan primjerak potpisanog dresa Ivana Rakitića i Andreja Kramarića).

 

Članak 8.

 

Priređivač pridržava diskrecijsko pravo odlučiti koja će dva, na valjani način, pristigla odgovora proglasiti najzanimljivijim i najoriginalnijim komentarima te će podnositelje (sudionike), sukladno pravilima Natječaja, darivati s jednim potpisanim dresom (po jedan za svako pitanje).

 

Priređivač pridržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati podnositelje (sudionike) koji protivno ovim Pravilima Natječaja podnesu nagradni odgovor i ukloniti njihove nagradne odgovore te se takve diskvalificirane podnositelje (sudionike) neće obavijestiti o diskvalifikaciji, odnosno uklanjanju nagradnog odgovora.

Članak 9.

 

Pobjednici Natječaja bti će objavljeni najkasnije do 20. listopada u 12:00 sati na Facebook stranici Priređivača (https://web.facebook.com/novilist/) te na web portalu Priređivača (www.novilist.hr).

 

Priređivač će putem Facebooka (Messenger) kontaktirati podnositelje (sudionike) odabranih odgovora te na taj način obavijestiti dobitnike potpisanog dresa da u roku od 3 (tri) dana putem Facebooka (Messenger) odgovore Priređivaču te pošalju slijedeće potrebne podatke:

 

- ime i prezime

- broj telefona (mobitel/fiksni)

- adresa na koju će Priređivač dostaviti potpisani dres (nagradu)

 

         V. ODREDBA O OSOBNIM PODACIMA

 

Članak 10.

 Sudionik Natječaja pristaje na sudjelovanje u Natječaju te pristaje da se njegovi osobni podaci za potrebe provođenja Natječaja.

 Priređivač se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: GDPR Uredba) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu Priređivač sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje obavijest da Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade prikuplja:

 - Novi List d.d. iz Rijeke, Zvonimirova 20a, OIB: 44110106406, Kontakt za ostvarivanje prava: ines.bolkovac@feralis.hr.

 Priređivač prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu navedenog nagradnog natječaja sa svrhom dostave nagrada dobitnicima natječaja.  Podaci koji se prikupljaju su podaci o imenu i prezimenu ispitanika, broj telefona te poštanskoj adresi ispitanika. Prikupljeni podaci ne dostavljaju se drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.

Osobni podaci sudionika Natječaja čuvat će se 120 dana nakon završetka Natječaja nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre, izuzev u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes Priređivača da ih zadrži na dulji rok.

Priređivač poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte: ines.bolkovac@feralis.hr. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

                 

                VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

 

U slučaju možebitnog spora utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog Općinskog suda u Rijeci.

 

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici Natječaja će o eventualnom prekidu istog biti obaviješteni putem službene Facebook stranica Priređivača.

 

Ako se prema isključivom mišljenju Priređivača ijedan dio Natječaja ne bude mogao provesti na predviđeni način sukladno čl. 3. ovih Pravila ili ako Natječaj kompromitira virus, crv, bug, neovlaštena ljudska intervencija, viša sila ili drugi uzrok koji, prema isključivom mišljenju Priređivača, dovodi u pitanje ili ugrožava organizaciju, sigurnost, pravednost ili pravilnu provedbu Natječaja, Priređivač je ovlašten prema vlastitom nahođenju obustaviti, izmijeniti ili prekinuti Natječaj (ili ijedan njegov dio), diskvalificirati sumnjive prijave i, u slučaju prekida, prema vlastitom nahođenju odabrati potencijalnog dobitnika nagrade među svim kvalificiranim komentarima primjenom ocjenjivačke procedure navedene u članku 3.

Priređivač ne odgovara za prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave, kao ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja. Priređivač ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

 

Priređivač je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača po osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

 

Članak 12.

Ovaj Natječaj Facebook ni na koji način ne sponzorira ili administrira, niti je za njega odgovoran.

 

Članak 13.

 

Ova Pravila nagradne igre stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se danom početka nagradne igre.

 

Ur. broj:  

 

U Rijeci, 09. listopada 2018. godine   

 

 

 

NOVI LIST d.d.

Predsjednica Uprave

Ankica Kruljac

 

 

 

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.


Promo
U Rijeku stiže PauzaGO: nova usluga omiljene Pauze